Grön omställning och samhällssäkerhet ger fler jobb

Den gröna omställningen sker här och nu och vi i det grönröda styret ska ta vårt ansvar för att begränsa den globala uppvärmningen. Det är vi skyldiga våra barn och…

Läs mer

En rättvis grön omställning för hela Karlstad

Den gröna omställningen sker här och nu. Vi behöver höja ambitionerna inom miljö- och klimatområdet om vi ska klara våra mål om att kommunen ska ha en fossilfri verksamhet 2026…

Läs mer

Krönika: Trevlig sommar!

Förra veckan hade vi budgetdebatt i fullmäktige, sista nämnderna för våren och sommarfest för oss grönröda kommunalråd och politiska sekreterare. Sommarlovsstämning med andra ord även om några av oss jobbar…

Läs mer
facebook Twitter Email