Du missar väl inte vår julkalender?

Varje dag mellan 1-24 december öppnar vi en ny lucka i vår julkalender på Facebook och Instagram. Följ oss gärna och se hur det hade kunnat vara om Socialdemokraterna styrde Karlstad. Socialdemokraterna Karlstad på Facebook.Socialdemokraterna Karlstad på Instagram. Här kan du hitta alla öppnade luckor.

Läs mer

Nya skutbergslinjen antagen

På torsdagskvällen antog representantskapet den nya S-linjen för Skutbergets utveckling. Linjen omfattar hela Skutberget och framhåller att hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om. Socialdemokraterna i Karlstad vill att skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla. Skutberget ska präglas av…

Läs mer

S-förslag till internbudget i BUN röstades ner

17 november beslutade barn- och ungdomsnämnden (BUN) om internbudget för 2022. Vårt förslag, som tyvärr röstades ner, innehöll bland annat satsningar på barn och elever i behov av särskilt stöd, öppen förskola på Kronoparken, samt ett riktat stadsdelsstöd till Våxnäs (i likhet med det som tidigare finns riktat mot bland annat Kronoparken och Vålberg). Det…

Läs mer
facebook Twitter Email