Blågröna styret avslår utredning om Fair Transport. Socialdemokraterna reserverar sig.

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska utreda förutsättningarna för att koncernen Karlstads kommun vid upphandling av transporttjänster kräver att företaget är certifierade enligt Fair Transport. Idag beslutade det blågröna styret att avslå motionen, trots att kommunledningskontoret förespråkade bifall. Socialdemokraterna har lämnat in en reservation. – Det känns väldigt märkligt och…

Läs mer

Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning angående bad- och simkapacitet

Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes utredningen gällande samverkan om bad- och simkapacitet i Karlstadsregionen och att det fortsatta arbetet i frågan ska hanteras inom Karlstadsregionsamarbetets handlingsplan. Socialdemokraterna har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet. – Vi är positiva till samarbete i Karlstadsregionen kring större investeringar inom området kultur- och fritid. Det kan innebära att vi erbjuder…

Läs mer

Inget nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden

Kommunstyrelsen avslog Socialdemokraternas motion om att utreda att nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. – Det är trist att det blågröna styret inte ens vill utreda en sån här positiv satsning för Norsbygden. När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Karlstad behöver,…

Läs mer
facebook Twitter Email