Tio år med moderat styre i Karlstad

Det har nu gått tio år sedan en moderatledd koalition tog över styret i Karlstad. Vad har det inneburit för kommunen och karlstadsborna? Det har visserligen varit en period av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men hur ser det ut bakom genomsnittssiffrorna? Vi socialdemokrater som arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad…

Läs mer

Debatt: Digitala möten ett måste för demokratin

Öppet brev till samtliga partier i kommunfullmäktige i Karlstad. Kommunfullmäktige är Karlstads kommun högsta beslutande forum. Där sitter direktvalda ledamöter och ersättare valda av karlstadsborna. I den pågående pandemin som senaste tiden eskalerat, på håll i landet värre än Folkhälsomyndighetens värsta scenario från i våras, så anser vi att det är djupt olyckligt att kommunfullmäktige…

Läs mer

Interpellation angående kultur- och fritidsnämndens arbete för personer med funktionsnedsättning

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så handlar exempelvis artikel 7 om Barn med funktionsnedsättning och artikeln består av tre punkter, där den tredje punkten handlar om delaktighet och inflytande: 3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid…

Läs mer
facebook Twitter Email