Ovanlig budget antagen i kommunfullmäktige

På grund av det ovanliga läget så är budgetbeslutet för Karlstads kommun främst en framskrivning av innevarande års budget med en bred politisk överenskommelse och samsyn. En ny budgetprocess kommer att ske senare i höst när det förhoppningsvis finns säkrare prognoser. Det blir ett nytt budgetfullmäktige i november. Då kommer de politiska partierna att lägga…

Läs mer

Viktiga feriejobb

Det stundar en annorlunda sommar efter en extraordinär vår. Gymnasieeleverna har bedrivit distansundervisning under flera månaders tid och många ungdomar har föräldrar som drabbats av korttidspermitteringar och varsel. En generation ungdomar har med andra ord fått uppleva en vårtermin som inga andra ungdomar i modern tid. Då är det stundande sommarlovet och feriejobben extra viktiga….

Läs mer

Fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) angående avveckling av spontanidrottsytor

Det kommer nu rapport efter rapport om att barn och unga rör sig allt mindre (Värmlandsidrotten, PEP-rapporten mfl.) och att graden av fysisk aktivitet och föreningsanslutning skiljer sig kraftigt åt mellan olika bostadsområden och sociala grupper. Det har också kommit färsk forskning som visar på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Vi är…

Läs mer
facebook Twitter Email