Våldet måste upphöra

Coronapandemin får sociala konsekvenser. Distansundervisning, arbete hemifrån, kanske arbetslöshet med försämrad ekonomi och inställda föreningsaktiviteter riskerar öka utsattheten för dem som redan har en svår livssituation. Vi vet att restriktionerna leder till ökad risk för familjevåld. Fler kvinnor än tidigare ringer olika hjälplinjer. Här i Karlstad erbjuds stöd till våldsutsatta både inom kommunens verksamhet och…

Läs mer

– Vi vill inte överklaga förvaltningsrättens dom.

Efter att ha läst förvaltningsrättens dom gällande markupplåtelseavtalet på Skutberget, beslutade styrelsen för Socialdemokraternas i Karlstad på söndagskvällen att inte stå bakom ett överklagande av domen. Vårt högsta beslutande organ, representantskapet, skall också ges möjligheten att utifrån nya förutsättningar på nytt ta ställning i frågan om en etablering av Muminvärlden på Skutberget. – Vi tycker…

Läs mer

Nytt avsnitt av Karlstad(S)podden

Linda Larsson möter konstnärerna Joakim Johansson och Niki Merimaa. Ett samtal om konst, konstnärskap och kulturpolitik.

Läs mer
facebook Twitter Email