Öppet brev till (M) Karlstad

Sedan några månader tillbaka befinner vi oss i den värsta samhällskrisen sedan andra världskriget. Coronapandemin påverkar alla delar av samhället. I privatlivet gäller social distansering, i kommunen har vi en aktiverad krishantering och många företag drabbas oerhört hårt i rådande läge. De äldre utgör en särskild riskgrupp och uppmanas stanna hemma. På kommunens vård- och…

Läs mer

Viktigt steg mot oberoende granskning av stadshusförsäljningen

Teknik- och fastighetsnämnden som ansvarade för den omdiskuterade försäljningen av Stadshuset 2015, har valt att ställa sig bakom Socialdemokraternas motion om en oberoende granskning av hela affären. Detta trots att det blågröna styret har majoritet i nämnden. – Det är glädjande att teknik- och fastighetsnämnden till skillnad mot kommunstyrelsen anser att den här affären bör…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang införandet av ”porrfilter” på kommunala digitala enheter

I en motion till kommunfullmäktige i november 2018 föreslog Socialdemokraterna att alla digitala kommunala enheter som används av barn och elever i våra verksamheter, ska säkras från porrsajter genom införande av så kallade ”porrfilter”. Motionen bifölls och kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utreda tekniska förutsättningar, pedagogiska…

Läs mer
facebook Twitter Email