Välbesökt möte om Skåres sporthall

Skåre-Råtorp S-förening höll under tisdagskvällen ett öppet dialogmöte och ett 30-tal personer kom för att lyssna till Sandra Hagstrand och Pernilla Kortzon från teknik- och fastighetsförvaltningen, som informerade om den beslutade sporthallen i Skåre. Sporthallen kom till som ett resultat av Socialdemokraternas vallöfte om ett allaktivitetshus i Skåre och just nu utreds bästa lokalisering och…

Läs mer

Resurscentrum underlättar vardagen

Det finns många Karlstadsbor som av en eller annan anledning behöver hjälp i det vardagliga livet. Det kan handla om allt från att ta sig upp ur sängen, till att äta eller komma utanför dörren. Oppositionsrådet Linda Larsson (S) har besökt Resurscentrum, tillsammans med styrelsen för Inera, som bland annat arbetar med digitaliseringen inom vård…

Läs mer

Bostad först – en väg tillbaka

Bostad först är en arbetsmodell för att möta bostadsbehovet i Karlstad. En egen bostad ger grundtrygghet och förutsättningar för att ta tag i andra problem i livet.  Oppositionsråd Linda Larsson och Christian Norlin, 1:e v ordf i Arbetsmarknads- och socialnämnden, har besökt Björn Söderman, enhetschef för Bo- och budgetenheten på Karlstads kommun. Hemlöshet är på inget…

Läs mer
facebook Twitter Email