Jämställdheten ska omfatta alla!

I Karlstad ska alla flickor, pojkar samt kvinnor och män ta del av jämställda villkor. Arbetet för jämställdhet måste ske inom många olika områden; skolan, barn och ungas fritid, i arbetslivet och i föreningslivet och det måste omfatta alla – inte bara kvinnor och flickor. Vi ska aldrig acceptera att osynliga regler som bygger på…

Läs mer

Protokollsanteckning från S gällande Skutberget

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna förstudien av byggnadsbeståndet på Skutberget som återrapportering och att initiativet avseende revidering av Vision och planprogrammet fortsätter att bearbetas med återrapportering inför samråd under 2022. Socialdemokraterna i Karlstad har lämnat in en protokollsanteckning. – Vi Socialdemokrater arbetade fram en ny linje för Skutberget under 2021. Vi kommer att utgå ifrån…

Läs mer

Bifall för S-motion om återbruksgalleria i Karlstad

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Karlstads kommun ska utreda hur man på olika sätt kan verka för en återbruksgalleria i centrala Karlstad. Kommunstyrelsen valde idag att bifalla motionen. – Ett bra beslut. Vi lever i en tid då våra konsumtionsmönster måste förändras. Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och…

Läs mer
facebook Twitter Email