Socialdemokraterna i Karlstad bjuder in till öppet möte om Skutberget!

Alla Karlstadsbor som är intresserade av att lämna förslag och diskutera förslag till principer för Skutbergets framtid hälsas välkomna till ett öppet digitalt möte!

Mötet är den 8 september kl. 18.30 via Zoom. Länken är  https://socialdemokraterna.zoom.us/j/86424800688

Läs mer

INTERN PARTIREMISS AVSEENDE NY S-LINJE FÖR SKUTBERGET

NU är det dags för er i föreningarna att tycka till om utvecklingen av Skutberget!

Den av arbetarekommunen utsedda arbetsgruppen har arbetat fram ett antal punkter somförslag till principer för Skutbergets utveckling. Arbetsgruppen ser nu fram emot att få synpunkter och inspel på dessa förslag….

Läs mer

Ny tid för nomineringsstopp till riksdag och region.

Styrelsen gör en justering i tidplanen för nomineringsprocessen.

Styrelsen gör en justering i tidplanen för nomineringsprocessen. Orsaken är att vi inte helt tänkt igenom tidplanen för att få allting så demokratiskt som möjligt. Vi tidigarelägger därför nomineringsstoppet för…

Läs mer
facebook Twitter Email