Nämnder i korthet

Vård-och omsorgsnämndens beslut i korthet 25 januari Kultur- och fritidsnämnden i korthet 25 januari Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 25 januari Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 25 januari…

Läs mer

Skolornas musiksalar öppnas upp

Karlstad växer samtidigt som det ställs krav på kommunens välfärdsuppdrag. Därför behöver koncernens verksamheter samarbeta när det till exempel byggs en ny skola så att lokalerna även kan utnyttjas av…

Läs mer

Pilotprojekt för att komma ifrån minutstyrningen inom hemtjänsten

I ett politiskt initiativ i vård- och omsorgsnämnden, föreslår det grönröda styret att vård och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag ta fram ett förslag på hur kan arbeta med en mer…

Läs mer
facebook Twitter Email