Motion – Utred ett nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden

Vad är det som händer i Norsbygden? När vi socialdemokrater motionerade om en folkhälsopark så hänvisades den frågan till det samlade arbetet för Norsbygden. Det genomförs en bad- och simkapacitetsutredning utan att ta hänsyn till att Karlstads kommun har två badhus idag. Det blågröna styret beslutar nu separat om en ny sporthall i Vålberg. Vi…

Läs mer

Linda Larsson ordförande för programberedning inom SKR

Socialdemokraternas kommunalråd i Karlstad, Linda Larsson, har utsetts till ny ordförande i en programberedning inom SKR (Sveriges kommuner och regioner), Beredningen för hållbar omställning. Uppdraget för beredningen är att ta fram en rapport som beskriver hur kommuners och regioners förutsättningar måste förbättras för att kunna arbeta ännu intensivare med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Beredningen ska…

Läs mer

Debatt: Fysiskt våld – den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle

Svar på debattinlägget Stoppa mäns våld mot kvinnor i Karlstad innan det händer av företrädare för organisationen MÄN och kvinnojourer. Tack för ert brev och ert engagemang. Det är oerhört angeläget att fler män engagerar sig i detta samhällsproblem och öppet och aktivt tar avstånd från dessa övergrepp. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi driver ständigt…

Läs mer
facebook Twitter Email