Anders Tallgren interpellerar Johanna Larsson (M) – Idrott för alla 2.0

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-13 §7 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad plan för idrotten i Karlstads kommun, ”Idrott för alla 2.0”, för åren 2019—2026. I juni 2014 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta den idrottspolitiska planen ”Idrott för alla” plan för idrotten i Karlstads kommun 2014—2018. Det var…

Läs mer

Ankomst Herrhagen kl 13.24

Idag, tisdag 27/1, är det Förintelsens minnesdag, den internationella dagen för förintelsens offer. I Karlstad uppmärksammades detta bland annat genom avtäckningen av en minnesplakett i östra änden av Vasagatan på Herrhagen, efter en motion från Christian Norlin och Anna Dahlén Gauffin. Det var nämligen till den platsen som ett specialchartrat tåg anlände den 26 juli…

Läs mer

Alla Kvinnors Hus

På sin webbplats skriver de “Det är tur att vi finns, men en skam att vi behövs” Ett motto som säger allt. Våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn är i sanning en skamfläck i vårt samhälle. Häromdagen besökte oppositionsrådet Linda Larsson Alla Kvinnors Hus i Karlstad. En ideell, självstyrande och feministisk förening…

Läs mer
facebook Twitter Email