ETT KARLSTAD FÖR ALLA!

BLI MEDLEM! KYRKOVALET 2021 BUDGET 2022-2024

Debatt: Karlstad behöver ett nytt ledarskap för sammanhållning, tillit och delaktighet

Karlstads kommun har nu styrts av en moderatledd koalition i över tio år. Vad har det inneburit för kommunen och Karlstadsborna? Det har visserligen varit en period av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men vad döljer sig bakom genomsnittssiffror och bokslut? Vi oroas av den utveckling vi ser inom flera områden och hur…

Läs mer

Ett Karlstad för alla! Socialdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Idag har vi lagt vårt förslag till budget i kommunstyrelsen. Ett Karlstad för alla! När vi socialdemokrater pratar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Det ska gå att leva och verka i stadsdelarna, våra mindre tätorter och på landsbygden. Tidigare har vi presenterat delar av budgetförslaget. Bland annat vår Offensiv för Norsbygden, men vår…

Läs mer

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Karlstads kommun

Karlstads utveckling, ny kunskap, nya krav, behov och förutsättningar samt politiska prioriteringar ställer krav på att översiktsplanen revideras. Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och majoriteten av de markanspråk som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagda eller håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av…

Läs mer
facebook Twitter Email