HÄLSA, GLÄDJE & GEMENSKAP

BLI MEDLEM!

Protokollsanteckning, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

11 december hade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sitt sista sammanträde för året. Nämnden tog beslut om internbudget för 2020. Socialdemokraterna lämnade följande protokollsanteckning: En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Måluppfyllelsen och genomströmningen måste öka, eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi behöver sätta särskilt…

Läs mer

Pressmeddelande från S i arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott. Tidigare har nämnden fått sina underskott avskrivna av kommunfullmäktige, något som vi tidigare i år fått information om inte kommer att vara aktuellt framöver. Nämnden har därför tvingats lägga fram ett omfattande besparingsförslag för att på sikt komma ned i beslutad kostnadsram. Från Socialdemokraternas…

Läs mer

Protokollsanteckning ang internbudget

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde antogs internbudgeten för kommunstyrelsen 2020. Vi socialdemokrater har lämnat in en protokollsanteckning. I samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni, så hade Socialdemokraterna ett annat förslag till budget än den som beslutades. När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Livskvaliteten och tryggheten ska omfatta hela kommunen. Våra ytterområden och…

Läs mer
facebook Twitter Email