HÄLSA, GLÄDJE & GEMENSKAP

BLI MEDLEM!

Kraftig försämring av bibliotekens öppettider

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde idag blev en mörk tillställning för bibliotekens öppettider och tillgänglighet. Med siffrorna 7-4 röstade det blågröna styret tillsammans med Sverigedemokraterna igenom förslaget till internbudget, som innebär att Stadsbiblioteket håller stängt på söndagar och biblioteken i Skåre, Vålberg och Skattkärr får halverade öppettider. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet, till förmån för eget…

Läs mer

S-förslag: Pilotprojekt inom hemtjänsten för ökad personalkontinuitet

Imorgon onsdag behandlar vård- och omsorgsnämnden internbudget för 2021. Socialdemokraterna kommer då att lägga förslag om ett pilotprojekt för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, istället för den ”minutstyrning” som råder idag. Vi föreslår att 10 miljoner kronor avsätts ur nämndens eget kapital för att finansiera kostnader som uppstår inom projektet som initialt…

Läs mer

Karlstad måste jobba sig ur krisen

Vi befinner oss fortfarande i en stor samhällskris till följd av coronapandemin. Krisen leder till ökad arbetslöshet och många företag slås ut. Effekterna kan mildras genom aktiva åtgärder från nationellt håll och en samverkan mellan statliga och kommunala insatser. I bästa fall kan individer och samhälle till och med gå stärkta ur krisen så småningom….

Läs mer
facebook Twitter Email