Aktuellt

Dags för årsmöte i Karlstads arbetarekommun

Årets årsmöte kommer att ske digitalt, via Zoom. Vi har alla lärt oss att vara mer digitala det senaste året, men nu är det dags för det första digitala årsmötet. Handlingar och länk till mötet kommer att mailas till ombuden samt läggas upp på Medlem(S)forum. Alla medlemmar som vill kommer att kunna delta i mötet,…

Läs mer

Debatt: I skuggan av pandemin

I mer än var tredje kommun som Moderaterna styr, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som riskerar att urholka och försvaga den. I Karlstad handlar det om privatisering av tre välfungerande vårdboenden. Mitt i en pandemi. Behovet av satsningar är större än på flera decennier. Regeringen har, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till…

Läs mer

Motion: Utveckla kulturstråket längs Museigatan genom att inrätta ”Värmland Walk of Fame”

Älvpromenaden längs kvarteret Almen och på Museigatan framför Stadshotellet har rustats upp de senaste åren. Både genom förändrad utformning och med olika konstinstallationer. Det är en positiv utveckling för stråket och för hela centrala Karlstad. Dock har det visat sig att en del av stenbeläggningen på Museigatan blir väldigt hal vid regn och vinterväglag. Nu…

Läs mer
facebook Twitter Email