Aktuellt

Nya skutbergslinjen antagen

På torsdagskvällen antog representantskapet den nya S-linjen för Skutbergets utveckling. Linjen omfattar hela Skutberget och framhåller att hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om. Socialdemokraterna i Karlstad vill att skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla. Skutberget ska präglas av…

Läs mer

S-förslag till internbudget i BUN röstades ner

17 november beslutade barn- och ungdomsnämnden (BUN) om internbudget för 2022. Vårt förslag, som tyvärr röstades ner, innehöll bland annat satsningar på barn och elever i behov av särskilt stöd, öppen förskola på Kronoparken, samt ett riktat stadsdelsstöd till Våxnäs (i likhet med det som tidigare finns riktat mot bland annat Kronoparken och Vålberg). Det…

Läs mer

Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ang oskyddade järnvägsövergångar

Den senaste tiden har Värmland drabbats av två tragiska dödsolyckor i anslutning till oskyddade järnvägsövergångar. Det här väcker naturligtvis frågor och farhågor kring hur situationen ser ut här hos oss inom Karlstads kommun. Inom kommunen finns det flera järnvägslinjer, Stockholm–Oslo som går genom Väse, Skattkärr, Karlstad och Skåre. Bergslagsbanan passerar genom Molkom och Lindfors samt…

Läs mer
facebook Twitter Email