Aktuellt

S i korthet, kommunstyrelsen 2022-01-24

S lämnar protokollsanteckning angående exploateringsavtal med Jernhusen avseende Karlstads nya resecentrum. Idag beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget till exploateringsavtal med Jernhusen avseende genomförandet av detaljplanen för Karlstads resecentrum. Socialdemokraterna röstade ja till förslaget, men har lämnat in en protokollsanteckning. – Genom avtalet ska Karlstads kommun betala 20 miljoner kronor till en av resecentrumprojektets parter. En…

Läs mer

Debatt: Månsberget lever än

Detaljplanen för handel på Månsberget klubbades igenom med röstsiffrorna 31–30 i kommunfullmäktige den 9 december men det är ännu långt ifrån klart att det blir någon etablering. Flera tunga aktörer har nu överklagat detaljplanen. Naturskyddsföreningen, flera fastighetsägare i centrum och Kristinehamns kommun har på olika grunder överklagat den kontroversiella och otidsenliga detaljplanen. De borgerliga partierna…

Läs mer

Idrottsrörelsen och arbetarrörelsen – starka tillsammans

Svensk idrott är Sveriges största folkrörelse. Den organiserade idrotten samlar smått osannolika 3,3 miljoner medlemmar i cirka 19 000 föreningar. Lägg därtill alla som på något sätt motionerar på egen hand. Genom SISU Idrottsutbildarna genomförs också årligen omfattande folkbildningsinsatser. Den svenska idrottsmodellen bygger på ideellt ledarskap vilket innebär att merparten av alla styrelseledamöter, ledare, tränare…

Läs mer
facebook Twitter Email