Aktuellt

Alla Kvinnors Hus

På sin webbplats skriver de “Det är tur att vi finns, men en skam att vi behövs” Ett motto som säger allt. Våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn är i sanning en skamfläck i vårt samhälle. Häromdagen besökte oppositionsrådet Linda Larsson Alla Kvinnors Hus i Karlstad. En ideell, självstyrande och feministisk förening…

Läs mer

Nya välfärdsmiljoner till Karlstad

Finansminister Magdalena Andersson har idag gett besked om en uppgörelse med samarbetspartierna (C, L, MP) som innebär fem nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner. Oppositionsrådet Linda Larsson kommenterar: ”Glädjande besked från den S-ledda regeringen med ökade statsbidrag till kommuner och regioner. Det blir ett välkommet tillskott till kommunens nämnder under innevarande år. Exakta summor vet…

Läs mer

Politiskt initiativ – Oberoende granskning av Stadshusaffären

Frågan om Stadshusets försäljning är återigen högaktuell. Socialdemokraterna har hela tiden varit kritiska till styrets hantering av denna försäljning och röstat emot i både kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden. Historien har gett oss rätt. Fastigheten såldes till för lågt pris och vi anser att beslutet inte uppfyllde kommunens undantagsklausul avseende försäljning av tomten. Nu har…

Läs mer
facebook Twitter Email