Aktuellt

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) ang. Toleransprojektet

27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz. Det största hatbrottet mot mänskligheten, nazisternas förintelseläger, avslöjades för världens chockade ögon i sin fasansfulla och ofattbara omfattning. Hur kan människor bete sig så mot varandra? Svaret är detsamma nu som då. Hat. Fördomar. Okunskap. Ojämlikhet och bristande framtidstro. Motkraften är demokrati, välfärd, kunskap, jämlikhet, sammanhållning och den nödvändiga…

Läs mer

Motion – Lyft nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande ärenden till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är direktvalt av medborgarna och kommunens högsta beslutande organ. Det är därför angeläget att ledamöterna är väl insatta i kommunens verksamheter och ges förutsättningar att göra viktiga ekonomiska prioriteringar. Den här månaden (mars) är det flera nämnder (Arbetsmarknads- och socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden) som behandlar ärenden kring…

Läs mer

Motion – Förbättra trafiksäkerheten genom informationskampanj och fler markeringar i GC-vägar

Från och med 15 oktober 2018 ändrade regeringen trafikförordningen för gångtrafikanter. På gemensam gång- och cykelväg ska gångtrafikanter gå på vänster sida i färdriktningen och därigenom möta cyklisterna. Reglerna gäller givetvis även i Karlstad. Som flitiga gångtrafikanter, så upplever vi att stor tveksamhet verkar råda fortfarande. Det kanske också blir extra förvirrat eftersom vi har…

Läs mer
facebook Twitter Email