Aktuellt

Valen klara till kommunens nämnder och bolag

Stort grattis säger vi till alla er som vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 november valdes till presidium och ledamöter i kommunens nämnder och bolag. Här hittar du hela listan med socialdemokratiska ordförande, 2:e vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Arbetsmarknads- och socialnämndenOrdförandeAnna Dahlén Gauffin LedamöterMikael SjövallIngrid Näsström ErsättareJan AspSofia LiljeborgUlf-Peter Peterson Barn- och ungdomsnämndenOrdförandeLina Larhult LedamöterDekan IzatMarina Andreasson ErsättareRickard AndrénLiselotte SiivonenAnders Blomqvist Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden2:e vice ordförandeEmma Andersson LedamöterMathias…

Läs mer

Interpellationssvar angående ökande elpriser och kommunens arenor

Linda Larsson (S) svarar på Peter Sörensens (KPL) interpellation om det har gjorts några kalkyler på hur de skenande elpriserna kommer att påverka driftskostnaderna för kommunens arenor.

1. Har det gjorts några kalkyler på hur de skenande elpriserna kommer att påverka driftskostnaderna för hallarna? Svar: Teknik- och fastighetsförvaltningen har inte gjort beräkningar för varje enskild byggnad eller…

Läs mer

Tillsammans för ett bättre Karlstad

I en orolig tid är det viktigt att Karlstad som helhet präglas av ansvarstagande, tolerans, humanism och medmänsklighet. Sedan vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildade Karlstads grönröda styre ser vi hur den nya regeringen backar från ambitionerna avseende flera av våra prioriteringar. Vi ska i stället växla upp, vilket vi nu gör i vår första grönröda budget.

I en orolig tid är det viktigt att Karlstad som helhet präglas av ansvarstagande, tolerans, humanism och medmänsklighet. Sedan vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildade Karlstads grönröda styre ser…

Läs mer
facebook Twitter Email