Aktuellt

Pilotprojekt för att komma ifrån minutstyrningen inom hemtjänsten

I ett politiskt initiativ i vård- och omsorgsnämnden, föreslår det grönröda styret att vård och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag ta fram ett förslag på hur kan arbeta med en mer…

Läs mer

Politisk plattform för Karlstads grönröda styre, 2022-2026

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har för avsikt att styra Karlstads kommun i en koalition under mandatperioden 2022—2026.

Det som bland annat förenar våra partier är ekonomiskt ansvar, rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling, trygghet genom hela livet, fokus på digitalisering, innovation och ett jämställt ledarskap för framtidstro….

Läs mer

Tydliga besked!

Svar på Susanne Sjöstedts ledare, VF 2022-12-09 Susanne Sjöstedt skriver i sin ledare att vårt svar till de fackliga företrädarna inte duger och hon har självklart rätt. Vi borde naturligtvis…

Läs mer
facebook Twitter Email