Aktuellt

Hemestertips från hela Värmland

I år är det många av oss som får göra om semesterplanerna till hemesterplaner istället. Eller ska vi kanske kalla det för Värmester istället? Men hur turistar man i sin egen stad/region egentligen? Tycker du att du redan sett och upplevt allt som Karlstad och Värmland har att erbjuda? Det garanterar vi att du inte…

Läs mer

Debatt: Framtidens Karlstad bygger vi tillsammans

Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan (ÖP) för Karlstads kommun. Vi socialdemokrater deltar aktivt och har genomfört flera dialogmöten med kommunmedborgare, diskuterat i våra S-föreningar och gjort inspel i kommunens ÖP-råd. 2021 ska kommunens samrådsversion gå ut och i den här artikeln lyfter vi fram några av våra prioriterade frågor. Karlstad växer och…

Läs mer

Protokollsanteckning: Bygglov för nybyggnad av samlingslokal, miljöbyggnad och torn på fastigheten Rud 2:1

Onsdag 2020-06-17 beslutade stadsbyggnadsnämnden om bygglov för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30. Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning. De medborgerliga fri- och rättigheterna stadgas i Regeringsformens 2 kap. Punkt 6…

Läs mer
facebook Twitter Email