Aktuellt

Bygg inte bort tryggheten för våra barn

Besök på Hybelejens förskola, Herrhagen i Karlstad. När oppositionsråd Linda Larsson och barn- och ungdomsnämndens 1:e v ordf, Anna Dahlén Gauffin kommer dit, är personalen i full gång med att ta på barnen regnkläder, för en utestund på den regnblöta gården. Barnen bryr sig inte ett dugg om regnet. Vattenpölar blir till sjöar och hav…

Läs mer

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) ang. öppen fritidsverksamhet

Mötesplatser och avgiftsfria aktiviteter är viktiga förutsättningar för en aktiv fritid och ökad delaktighet och jämlikhet. Jag besökte UNO – Ungdomens hus för en tid sedan och mötte en livfull verksamhet och en mycket engagerad personal. Jag har förstått att det pågår en utredning kring den öppna fritidsverksamheten. Det tycker jag i grunden är bra….

Läs mer

Motion om ”NPF-säkring” inom grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har idag generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång både inom grundskolan och i gymnasiet. Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre och det finns en betydligt högre andel elever med NPF som har en så kallad ofrivillig/problematisk skolfrånvaro. Barn och ungdomar med NPF riskerar också att…

Läs mer
facebook Twitter Email