Aktuellt

God jul & gott nytt år

Det är dags att summera 2019. Ett år i opposition, men också ett år där vi fått igenom mycket av vår politik. Vi kommer till exempel att få se starten av att de delade turerna fasas ut. Vårt viktigaste vallöfte 2018!

Läs mer

Protokollsanteckning, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

11 december hade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sitt sista sammanträde för året. Nämnden tog beslut om internbudget för 2020. Socialdemokraterna lämnade följande protokollsanteckning: En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Måluppfyllelsen och genomströmningen måste öka, eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi behöver sätta särskilt…

Läs mer

Pressmeddelande från S i arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott. Tidigare har nämnden fått sina underskott avskrivna av kommunfullmäktige, något som vi tidigare i år fått information om inte kommer att vara aktuellt framöver. Nämnden har därför tvingats lägga fram ett omfattande besparingsförslag för att på sikt komma ned i beslutad kostnadsram. Från Socialdemokraternas…

Läs mer
facebook Twitter Email