Aktuellt

Förtroendevalda ska utbildas inom klimat- och miljöområdet

I oktober 2021 biföll kommunfullmäktige en motion från Socialdemokraterna om att ge miljönämnden i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en utbildning för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet. Nu har kommunstyrelsen godkänt miljönämndens förslag till utformning av utbildningen. – Det har saknats en bra utbildning för de förtroendevalda inom det…

Läs mer

Bifall för S- motion om öppen fritidsverksamhet

Socialdemokraternas motion om att låta barn- och ungdomsnämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utreda möjligheterna för öppen fritidsverksamhet bifölls av kommunstyrelsen. Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får en kommun erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Genom pedagogisk verksamhet ska den öppna fritidsverksamheten komplettera utbildningen i skolan och erbjuda…

Läs mer

Kommunens musiksalar öppnas för föreningslivet

Hurra! På torsdagen biföll kommunfullmäktige Socialdemokraternas motion om att musiksalarna i kommunens skolor ska öppnas upp för föreningslivet, på samma sätt som gymnastiksalarna varit i årtionden. – Mycket glädjande! Det betyder att kulturen, som är en viktig del av välfärden, kommer fler till del och det är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att befintliga…

Läs mer
facebook Twitter Email