Aktuellt

Motion ang. barnkonsekvensanalys i kommunens detaljplaneprocess

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad, som är långsiktigt hållbart. Det betyder att Karlstad ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Ett viktigt planeringsinstrument är de detaljplaner som stadsbyggnadsnämnden arbetar fram och som i vissa, principiellt större ärenden, beslutas i kommunfullmäktige. De flesta antas dock i stadsbyggnadsnämnden. En detaljplan…

Läs mer

Första digitala årsmötet för Karlstads arbetarekommun

Torsdag 27 augusti höll Karlstads arbetarekommun sitt första digitala årsmöte. På dagordningen stod bl a val av styrelse och reviderade stadgar för fullmäktigegruppen. Till styrelsen valdes: Ordförande: Kenneth Svensson.Kassör: Christian Norlin.Ledamöter: Esteri Nilsson, Blåvitt Elofsson, Emelie Vennberg, Christoffer Sonesson, Birgitta Gauffin.Ersättare: Lena Nilsson, Erik Georgii, Susanne Kielba, Mikael Sjövall, Nathalie Björfeldt.Adjungerade: Ombudsman, kommunalråd, SSU och…

Läs mer

Planmiss på Stockfallet

Stockfallet växer just nu snabbt med villor och radhus av olika slag. Befolkningen har ökat med nästan 50 % sedan 2010 och nu bor det närmare 2000 personer i stadsdelen. Många barnfamiljer söker sig till området som har många kvaliteter med sin närhet till naturen och sjön Alstern. Kommunikationerna är goda med cykelbanor, stadsbuss och…

Läs mer
facebook Twitter Email