Aktuellt

Anders Tallgren interpellerar Nisser om Stadshusaffären

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. Stadshusaffären. Vid teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2015-12-16 beslutade nämnden, med hjälp av ordförandens utslagsröst (5 för, 5 emot och 1 moderat ledamot avstod från att rösta) att sälja Stadshuset. Socialdemokraterna argumenterade redan då för att detta inte var någon bra affär för kommunen och karlstadsborna. Nu fyra…

Läs mer

Tänk på barnen i stadsplaneringen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem och det måste byggas nytt för att det ska finnas bostäder åt alla. Vi Socialdemokrater vill se förtätningar i befintliga bostadsområden, vi vill se fler bostäder i våra mindre tätorter och på landsbygden och vi vill se en helt ny modern och hållbar stadsdel i Karlstad. Samtidigt måste förtätning ske så…

Läs mer

Välbesökt dialog i Molkom

Det var många som ville träffa oss vid torget i Molkom och ge sin syn på hur Molkom kan utvecklas. Vi fick med oss en massa bra inspel och förslag, som vi tar med oss i vårt arbete med att utveckla hela kommunen. I vårt budgetförslag avsätter vi 1 miljon kr vardera i till Edsvalla,…

Läs mer
facebook Twitter Email