Krönika: I tuffa tider är det skönt att påminnas om det som är positivt.

Så var det fredag igen efter en innehållsrik vecka. 😊 Dagarna har fyllts av diverse möten och ärenden som är återkommande i den politiska vardagen – t ex arbetsutskott, fullmäktigegruppsmöte och förberedande möte inför kommunstyrelsens utskott tillsammans med C och MP. Men även annat har tagit plats.

Även i år hölls Barnrättsdagarna i Karlstad. En viktig konferens, med deltagare från hela landet, som sätter fokus på barns rättigheter. I år var temat ”Barns rättigheter när föräldrarna har svårigheter”. Ett väldigt viktigt tema, för tyvärr är det nog alltför ofta så att man glömmer bort att barnen är rättighetsbärare i sig själva, och att de behöver få information och stöd anpassat till dem när föräldrarna möter svårigheter i form av exempelvis sjukdom, missbruk eller ekonomiska svårigheter.

Som ni säkert sett i media är det tufft ekonomiskt för vissa nämnder i kommunen, så också för arbetsmarknads- och socialnämnden. Jag vill vara tydlig med att vi i dagsläget inte vet hur stort underskottet är, det har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att analysera djupare. Men uppdraget innebär också att komma med förslag på åtgärder för en budget i balans. För åtgärder kommer vi behöva vidta…

I tuffa tider är det skönt att påminnas om det som är positivt. Veckan avslutades med en återkoppling från oss nämndordförande om vad som hänt med de förslag för en mer miljö- och klimatsmart kommun som kommit fram genom förra årets elevborgarråd. 967 smarta och kreativa förslag arbetades fram av kommunens grundskoleelever. 67 lämnades till oss i politiken. Flera har vi redan beslutat om att genomföra, och några måste vi bara utreda lite mer innan vi kan genomföra även dem. Det här ger hopp inför framtiden!

Med det önskar jag er alla en trevlig helg!

Anna Dahlén Gauffin, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.