Nyheter

Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle

Stefan S Widqvist har skrivit en replik på vår artikel om tio år med moderat styre i Karlstads kommun. Det gläder oss att artikeln renderat en fortsatt diskussion och som Widqvist själv skriver så är alla tio områden som vi lyfter värda en egen mer ingående diskussion. Här fokuserar vi på Widqvists huvudinvändning, att ”gapet…

Läs mer

Första digitala årsmötet för Karlstads arbetarekommun

Torsdag 27 augusti höll Karlstads arbetarekommun sitt första digitala årsmöte. På dagordningen stod bl a val av styrelse och reviderade stadgar för fullmäktigegruppen. Till styrelsen valdes: Ordförande: Kenneth Svensson.Kassör: Christian Norlin.Ledamöter: Esteri Nilsson, Blåvitt Elofsson, Emelie Vennberg, Christoffer Sonesson, Birgitta Gauffin.Ersättare: Lena Nilsson, Erik Georgii, Susanne Kielba, Mikael Sjövall, Nathalie Björfeldt.Adjungerade: Ombudsman, kommunalråd, SSU och…

Läs mer

(S)eger i Karlstads fullmäktige – Fixarservice inom digital teknik

(S) i korthet från kommunfullmäktige 2020-08-20 Vid torsdagskvällens sammanträde med Karlstads kommunfullmäktige, så behandlades flera ärenden som initierats av Socialdemokraterna. Nedan följer en kort sammanfattning av debatten och besluten. Ärenden om förändrad driftsform inom vård och omsorg ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut I en motion föreslår oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren att ärenden…

Läs mer
facebook Twitter Email