Nyheter

Viktigt steg mot oberoende granskning av stadshusförsäljningen

Teknik- och fastighetsnämnden som ansvarade för den omdiskuterade försäljningen av Stadshuset 2015, har valt att ställa sig bakom Socialdemokraternas motion om en oberoende granskning av hela affären. Detta trots att det blågröna styret har majoritet i nämnden. – Det är glädjande att teknik- och fastighetsnämnden till skillnad mot kommunstyrelsen anser att den här affären bör…

Läs mer

Var med på ett annorlunda Första maj-firande

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag, som firats i Sverige sen 1890. Vi har alltså firat Första maj i 130 år! Vid den allra första demonstrationen så samlades det 50 000 personer för att lyssna till bland andra Hjalmar Branting, vid Gärdet i Stockholm. Då handlade demonstrationen om arbetarnas kamp för 8 timmars arbetsdag, drägliga…

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-08

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-04-08, lämnade Socialdemokraterna in ett yrkande och tre protokollsanteckningar. Klicka på respektive rubrik för att läsa ärendena i sin helhet. Yrkande: Ärende 3. Intern kontrollplan 2019 Att sista meningen i andra punkten under rubriken ”Åtgärder” på sid 21 stryks. ”Anvisningarna ska vidare ge rektorerna stöd i bedömningen av vilka kostnader…

Läs mer
facebook Twitter Email