Nyheter

Sommarskolan viktig på många sätt

I SÄG:s lokaler på Älvkullen pågår just nu Sommarskolan för fullt. Allt som allt är ca 150 elever aktiva. För en del av dem handlar det om att läsa in ämnen som ger dem en gymnasieexamen, för andra att lära sig svenska från grunden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förste vice ordförande, Sofia Magnusson besökte häromdagen Sommarskolan…

Läs mer

Intervju med Linda Larsson i 2025-podden

Linda Larsson är inte bara oppositionsråd här i Karlstad, hon ingår även i styrgruppen för Vision e-hälsa 2025. Här intervjuas hon i 2025-podden angående digitaliseringsarbetet i Sveriges kommuner. Vision e-hälsa 2025 har som målsättningen att, år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen…

Läs mer

Bygglov för moskén på Rud

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 20200617, beslutades att bevilja bygglov för den planerade samlingslokalen/moskén på Rud. Socialdemokraterna röstade för ett beviljat bygglov, men har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet, som du kan läsa här. Det har i olika lokaler funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men de senaste 10 åren har Islamiska kulturföreningen…

Läs mer
facebook Twitter Email