Nyheter

Första digitala årsmötet för Karlstads arbetarekommun

Torsdag 27 augusti höll Karlstads arbetarekommun sitt första digitala årsmöte. På dagordningen stod bl a val av styrelse och reviderade stadgar för fullmäktigegruppen. Till styrelsen valdes: Ordförande: Kenneth Svensson.Kassör: Christian Norlin.Ledamöter: Esteri Nilsson, Blåvitt Elofsson, Emelie Vennberg, Christoffer Sonesson, Birgitta Gauffin.Ersättare: Lena Nilsson, Erik Georgii, Susanne Kielba, Mikael Sjövall, Nathalie Björfeldt.Adjungerade: Ombudsman, kommunalråd, SSU och…

Läs mer

(S)eger i Karlstads fullmäktige – Fixarservice inom digital teknik

(S) i korthet från kommunfullmäktige 2020-08-20 Vid torsdagskvällens sammanträde med Karlstads kommunfullmäktige, så behandlades flera ärenden som initierats av Socialdemokraterna. Nedan följer en kort sammanfattning av debatten och besluten. Ärenden om förändrad driftsform inom vård och omsorg ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut I en motion föreslår oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren att ärenden…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) angående tillsynsansvaret för sprängämnesprekursorer

I SKL:s cirkulär 15:13 daterat 2015-04-20 så informeras kommunen om en ny lag om sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda…

Läs mer
facebook Twitter Email