Nyheter

Osynliga Stadshushanden

Igår debatterades återigen Stadshusaffären 2015 i kommunfullmäktige. Jag hade ställt en fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) om hans roll i processen som ledde fram till att den aktuella köparen utsågs till exklusiv köpare. Detta med anledning av de nya uppgifter som framkom i Uppdrag Granskning i januari. Lander hävdar att han…

Läs mer

Ska inte idrotten vara till för alla?

Kommunen har under flera år haft en plan som heter Idrott för alla men verkligheten ser annorlunda ut. Färska siffror från Värmlands idrottsförbund visar på stora skillnader när det gäller barn och ungdomars anslutningsgrad i idrottsföreningar. På vissa områden som Stockfallet och Råtorp är det 80–90 procent som är med i en idrottsförening medan det…

Läs mer

Motion ang. att utreda möjligheten till miljövänlig energilagring

Klimat och miljö är kritiska områden som är av stort intresse för våra medborgare och Karlstads kommun bör vara drivande inom området. En viktig pusselbit i klimatarbetet mot en hållbar framtid är att minska användandet av fossila bränslen. Det finns redan tekniker som är mogna att använda, att omvandla solenergi till elektricitet är kanske den…

Läs mer
facebook Twitter Email