Nyheter

Fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) angående avveckling av spontanidrottsytor

Det kommer nu rapport efter rapport om att barn och unga rör sig allt mindre (Värmlandsidrotten, PEP-rapporten mfl.) och att graden av fysisk aktivitet och föreningsanslutning skiljer sig kraftigt åt mellan olika bostadsområden och sociala grupper. Det har också kommit färsk forskning som visar på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Vi är…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) angående tillsynsansvaret för sprängämnesprekursorer

I SKL:s cirkulär 15:13 daterat 2015-04-20 så informeras kommunen om en ny lag om sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda…

Läs mer

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) angående kvalitet i Karlstads äldreomsorg

I Karlstads kommuns årsredovisning kan man ta del av nyckeltal inom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Här deltar Karlstads kommun tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt projekt för att kunna jämföra olika kommuners resultat utifrån ett medborgarperspektiv. På sidan 52 i årsredovisningen kan man ta del av nyckeltal inom området stöd och…

Läs mer
facebook Twitter Email