Nyheter

Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) angående tillsynsansvaret för sprängämnesprekursorer

I SKL:s cirkulär 15:13 daterat 2015-04-20 så informeras kommunen om en ny lag om sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda…

Läs mer

Debatt: Tryggheten måste tillbaka till gatorna

Som invånare ska man kunna röra sig fritt utan att vara orolig för hot och våld. Denna trygghet upplevs inte längre av alla invånare. Någonting måste göras för att lösa problemet. Självklart ska personer som begår brott åtalas. Vi vet också att tidiga sociala insatser är viktiga för att bryta rekryteringen av unga personer till…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang bostadsgaranti för studenter

Nu är det terminsstart för alla studenter vid Karlstads universitet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har utökat antalet platser vid landets universitet och högskolor och studenterna är rekordmånga. En viktig förutsättning för att lyckas med sina studier och trivas på sin studieort är att bostadssituationen kan lösas på ett bra sätt. I dagsläget råder det inte…

Läs mer
facebook Twitter Email