Nyheter

Debatt: Tryggheten måste tillbaka till gatorna

Som invånare ska man kunna röra sig fritt utan att vara orolig för hot och våld. Denna trygghet upplevs inte längre av alla invånare. Någonting måste göras för att lösa problemet. Självklart ska personer som begår brott åtalas. Vi vet också att tidiga sociala insatser är viktiga för att bryta rekryteringen av unga personer till…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang bostadsgaranti för studenter

Nu är det terminsstart för alla studenter vid Karlstads universitet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har utökat antalet platser vid landets universitet och högskolor och studenterna är rekordmånga. En viktig förutsättning för att lyckas med sina studier och trivas på sin studieort är att bostadssituationen kan lösas på ett bra sätt. I dagsläget råder det inte…

Läs mer

Motion: Samarbete med polisen om orosanmälan vid sexköp

Barn behöver uppväxtförhållanden som är befriade från våld och kränkningar. Därför finns en skyldighet för flera yrkesverksamma att anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Om en förälder har begått brott kan barnet vara i behov av socialtjänstens insatser för att få stöd och skydd. Att polisen gör…

Läs mer
facebook Twitter Email