Krönika: Väl mött på första maj!

Det har minst sagt varit en intensiv och rolig vecka för min del. Måndag och tisdag var jag i Stockholm på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) presidiedagar för byggnads- och miljönämnder. 250 deltagare från hela landet möttes på temat ’Vägar mot det robusta samhället’. Många intressanta föreläsningar och panelsamtal och vi fick också lyssna till miljöministerns och bostadsministerns statssekreterare samt göra ett studiebesök. Jag var till Norra Djurgårdsstaden där man ombildar ett tidigare gasverksområde till en modern och hållbar stadsdel med många spännande lösningar för vattenhantering, bilpooler och biologisk mångfald. Jag hade också förmånen att få delta i ett panelsamtal om klimatanpassning och fick berätta om Karlstads arbete med bland annat översvämningsskydd och skredåtgärder.

Onsdag var det regionfullmäktige som förstås dominerades av det ekonomiska läget. Den frågan kom upp via årsredovisningen, revisorernas berättelse och flera interpellationer. Vi fick också en gedigen dragning kring arbetet med nya CSK. Många viktiga processer är igång för att hantera situationen men det är ingenting som vi vänder på kort tid samtidigt som sjukvården och kollektivtrafiken ska fungera här och nu. Ett svårt läge som inte underlättas av det bristande stödet från den SD-stödda högerkonservativa regeringen.

Torsdagen ägnades åt Yrkes-SM och kommunfullmäktige. Yrkes-SM blev en succé med rekordmånga besökare och väldigt många och nöjda utställare. Så fantastiskt att se alla unga som kunde ta del av ett enormt smörgåsbord av spännande yrken och vilken yrkesskicklighet det finns på alla håll och kanter. Jag lyssnade också till ett intressant samtal mellan LO:s och Svenskt Näringslivs chefsekonomer och de var inte överens om allting men de var rörande överens om att vi behöver utbilda fler inom yrkesutbildningarna och att vi aldrig kan acceptera åtta procents arbetslöshet! På kommunfullmäktige behandlade vi en kvalitetsrapport från vård och omsorg, flera motioner och interpellationer. För min del var det en debatt om de tidsbegränsade byggloven för uteserveringarna på Kungsgatan. Självklart ska säkerheten gå först och juridiken vara rätt men vi och de allra flesta andra vill fortsatt se uteserveringar som en viktig del av ett levande och attraktivt centrum.

Utöver möten och aktiviteter pågår det för min del ständigt en debatt och diskussion om stadsbyggnadsfrågor i kommunen. Det handlar om allt från enskilda häckar och staket till nya bostadsområden och ny översiktsplan. Många frågor har vi ärvt eller kommer in längs vägen men det är kul att nu konstatera att flera av de frågor som vi initierat nu börjar ta form på allvar. Det handlar framförallt om en utveckling som ska komma hela kommunen till del och inte minst då våra mindre tätorter och större stadsdelar. Vi har nyligen antagit en Byggvision för Molkom, beslutat om ny förskola/skola i Vallargärdet, köpt en tomt för ett trygghetsboende på Kronoparken och landat en lokalisering för badhus/sporthall i Vålberg. De här kommunala satsningarna ger ringar på vattnet genom att andra aktörer hänger på med föreningsaktiviteter, företagsetableringar och bostadsbyggande. Men det kommer att ta tid, dels för att det tar tid med sådana här processer, dels för att konjunkturen är svag.

Idag fredag blir det kontorsarbete med mailsvar, insändarsvar, telefonsamtal till personer som har sökt mig under veckan, läsande, skrivande och planerande för kommande aktiviteter. Nästa vecka bjuder till exempel på valborgsfirande med vårtal i Vålberg och uppdrag som konferencier vid första majfirandet i Museiparken.

Väl mött då och trevlig helg!

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.