Nyheter

Motion: Samarbete med polisen om orosanmälan vid sexköp

Barn behöver uppväxtförhållanden som är befriade från våld och kränkningar. Därför finns en skyldighet för flera yrkesverksamma att anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Om en förälder har begått brott kan barnet vara i behov av socialtjänstens insatser för att få stöd och skydd. Att polisen gör…

Läs mer

Debatt: Skolan måste bli mer jämlik

Välkomna tillbaka till ett nytt lärorikt läsår hälsar vi till Karlstads grundskole- och gymnasieelever, lärare och övrig personal. Ett läsår som, precis som vårterminen, kommer se något annorlunda ut. Coronapandemin påverkar hela vårt samhälle och den fortsätter påverka skolan vad gäller planering och arbetsformer. Exakt hur eller omfattningen kan vi inte säkert veta idag. Vi…

Läs mer

Sommarskolan viktig på många sätt

I SÄG:s lokaler på Älvkullen pågår just nu Sommarskolan för fullt. Allt som allt är ca 150 elever aktiva. För en del av dem handlar det om att läsa in ämnen som ger dem en gymnasieexamen, för andra att lära sig svenska från grunden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förste vice ordförande, Sofia Magnusson besökte häromdagen Sommarskolan…

Läs mer
facebook Twitter Email