Nyheter

Det går bra för Karlstad – men inte för alla

Efter tolv år av moderatlett styre så ser vi att ett delat Karlstad växer fram. Vi vet att många trivs i Karlstad, men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller uppleva en tillräckligt bra välfärd. – Vi ser en annan verklighet och den verkligheten brukar ofta delas av…

Läs mer

Tilläggsäskande för Vikenpassagen. S lämnar protokollsanteckning.

Kommunstyrelsen har beslutat att hantera teknik- och fastighetsnämndens tilläggsäskande om 50 miljoner kronor inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Socialdemokraterna har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet. – Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen och ett konkret sätt är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Nu…

Läs mer

S lämnar protokollsanteckning gällande framkomligheten under byggtiden för resecentrum

Kommunstyrelsen godkände idag kommunledningskontorets redovisning om hur framkomligheten för trafiken i centrum under byggtiden för resecentrum kan säkerställas. Socialdemokraterna har i samband med detta lämnat en protokollsanteckning. – Det är viktigt att vardagen fungerar även under byggtiden. Inte minst är det angeläget att tillgängligheten säkerställs för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Att Vikentunneln är…

Läs mer
facebook Twitter Email