Socialdemokrater för tro och solidaritet ser med oro på utvecklingen i världen och i svensk politik

Världen har blivit en mörk plats. Vi har krig i Europa, i mellanöstern och ett pågående folkmord i Gaza. Över 30 000 civila har dödats i Gaza. 30 000! Då är det inte läge att dra in på svenskt bistånd, varken det humanitära eller utvecklingsbiståndet.

Tvärtom, det är nu, mer än någonsin, som vi behöver visa solidaritet och stöd gentemot dem som kämpar för överlevnad och utveckling runt om i världen.

Det humanitära biståndet utgör en livlina för miljontals människor såväl i Gaza som världen över, som drabbats av kriser och katastrofer. Det är en moralisk skyldighet för oss som socialdemokrater att stå vid deras sida.

Att dra in på det humanitära biståndet skulle inte bara vara omänskligt, det skulle också underminera våra egna värderingar och vår trovärdighet som en nation som värnar om mänskliga rättigheter och värdighet.

Sveriges roll i världen är viktigare än någonsin. Svenskt bistånd gör skillnad. Om det är någon gång vi borde öka biståndet är det nu – när det uppenbarligen behövs mer än någonsin!

Samtidigt behöver vi också arbeta på hemmaplan. För att upprätthålla vår kapacitet att vara en förebild för internationellt samarbete och bistånd, måste vi också ta itu med de utmaningar vi står inför inom våra egna gränser. Inrikesfrågor som ekonomisk ojämlikhet, sociala klyftor och integration kräver vår uppmärksamhet

Att tillåta koranbränningar i kombination med hatiska och hotfulla uttryck mot en minoritetsgrupp är inte bara ett brott mot mänskliga rättigheter, det är hets mot folkgrupp.

Det är en handling som inte hör hemma i ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Och det är inte bara ett uttryck för intolerans och fördomar, det är också en handling som skadar förtroendet mellan människor och förtroendet för oss som nation.

Det är en tid av oro och rädsla. Människor känner sig hotade, osäkra inför framtiden.

Samtidigt fortsätter SD-regeringen att svika de mest behövande. Politiken som förs ökar klyftorna i Sverige, och det är ett stort svek mot våra medborgare.

SD-regeringen befäster skillnaden mellan “vi” och “dem”. Deras politik bygger på att spela på folks rädsla och osäkerhet för att vinna politiska poäng. Men sanningen är att vi behöver varandra mer än någonsin. Vi behöver varandras medmänsklighet och värdiga bemötande för att bygga ett samhälle där alla kan känna sig trygga och inkluderade.

Att normalisera tankegodset att det finns ett “vi” och “dem” skadar inte bara sammanhållningen i vårt land, det hotar också våra grundläggande värderingar om solidaritet och gemenskap.

Högerregeringen försöker få oss att bli misstänksamma mot varandra, i stället för att se varandra som medmänniskor som tillsammans kan bli bättre och starkare.

Vi behöver bli fler människor i Sverige. Men med den SD-ledda regeringens plan om att inte ta in fler flyktingar i Sverige och samtidigt skicka tillbaka människor till ibland krigsdrabbade länder, går det inte att lösa de demografiska utmaningar som Sverige står inför de kommande åren.

För att upprätthålla vår välfärd måste vi antingen öka andelen människor i arbetsför ålder, eller göra enorma effektiviseringar i välfärden.

Att tävla mot SD-regeringen om vem som vill ha hårdast straff, eller vem som vill ha färst invandrare är inte vad som är bäst för Sverige. Socialdemokraterna måste ta en tydligare oppositionsroll mot rasismen och ett ökat klassamhälle.

Vi ska vara en stark opposition som står upp för alla människors lika värde, solidaritet och mänskliga rättigheter.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har arbetat för detta sedan 1929, vi är fredsrörelsen i rörelsen. Vi tror inte på att minska biståndet när det behövs som mest, att öka klyftorna mellan redan utsatta grupper och att låta rasister styra över vår välfärd.

Det behöver inte vara såhär.

Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla känner sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund eller tro.

Socialdemokratin ska leda arbetet mot fred, säkerhet och trygghet. Det kan vi inte göra genom att ta rygg på SD-regeringen. Socialdemokratin är ideologiskt grundad i solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Det är vår värdegrund. Låt oss aldrig glömma det. Och aldrig sluta arbeta för att nå dit.

Nils Wessling
Socialdemokrater för tro och solidaritet

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.