Tack till alla miljömedvetna barn och ungdomar i Karlstad!

Ni barn och ungdomar i Karlstad är engagerade, kunniga och ni vill föra fram era argument inom miljöområdet. Nu gäller det för oss politiker att kanalisera era ståndpunkter och låta det vara till grund för utformningen av framtidens Karlstad!

Att satsa på miljön är också att kanalisera er röst in i politiken. Sedan Elevborgarrådet startades hösten 2022 av barn- och ungdomsförvaltningen har det redan hunnit hända mycket som berör unga och miljöarbetet i kommunen. Förutom att det genomförts ett klimatlyft med utbildning under vintern 2022 med grundskolans rektorer och skolpersonal så bjöds alla barn och elever från de kommunala förskolorna och grundskolorna under vintern 2023 att lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer klimat- och miljösmart. 967 förslag skickades in!

Av dessa har det enats om 67 förslag av elevrepresentanter, och av dessa trattades det ned 6 stycken till miljönämnden som nämnden beslutade om att genomföra och 4 stycken som ska utredas vidare av miljöförvaltningen. Några förslag som det beslutades om att nämnden ska förverkliga är t.ex. sträva efter solceller på alla tak, underlätta för secondhandhandel, kunskapslyft för medborgare och vid upphandling ha fokus på mindre plast med mera.

Vi i det grönröda styret har höga miljöambitioner, vi jobbar för att Karlstads kommuns verksamhet ska vara fossilfri 2026 och det geografiska området Karlstad ska vara klimatneutralt till år 2030, men just därför är det också viktigt ha med er ungdomar i detta arbete, just för att ni inte ska känna alltför stor hopplöshet eller att inte vi inte har försökt lyssna in er. I Karlstad går miljöarbetet framåt. Vi är på rätt väg och ni är en viktig del i det arbetet. Ni är framtiden och vår förhoppning är att vi bygger en kommun för er framtid!

Ferman Brodrej (S)
Andre vice ordförande i miljönämnden Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.