Vi vill göra allt vi kan för kulturen

Vi är många som har oroat oss för kulturföreningen Gjuteriet och de föreningar som under många år bedrivit fantastisk verksamhet i Herrhagen. Sedan 1980-talet har kulturföreningen, tidigare Karlstad lever, varit god hyresvärd åt en rad föreningar. Det är en viktig knutpunkt för föreningslivet, och i skrivande stund har de stora svårigheter kopplade till renovering av sin fastighet.

Karlstads kommun har under många år stöttat kulturföreningen Gjuteriet med ett årligt verksamhetsstöd för att de på bästa sätt ska kunna vara värd åt den föreningsverksamhet som bedrivs i deras lokaler. För 2024 ligger det stödet på drygt 1,1 miljoner kronor.

Förra året stod det klart att kulturföreningen hade problem med ventilationen. Då gick kommunen in och stöttade dem för att få en bild över kostnaderna. När föreningen skickligt nog fann ett alternativ att säkerställa renovering av ventilationssystemet till ett betydligt lägre belopp än vad det hade kostat med ett utbyte, på en halv miljon kronor, valde kultur- och fritidsförvaltningen att gå in med ett ekonomiskt stöd till kulturföreningen som delvis finansierade de då bedömda kostnaderna.

Under kort tid så har det visat sig bli betydligt dyrare med renoveringen. Vi har full förståelse för att det skapar oro för kulturlivet i Karlstads kommun, för kulturföreningen Gjuteriet och deras hyresgäster. I det stora pussel som vi lägger för att fördela medel, tänjer vi till vårt yttersta resurserna för att de ska ge maximal nytta för kultur- och föreningslivet.

Karlstads kommun för här och nu en pågående dialog med kulturföreningen Gjuteriet, bistår med stöd, råd och har även gjort så med ekonomi när så har varit möjligt. Som exempel för en av kulturföreningen Gjuteriets hyresgäster, Studiefrämjandet – beslutade det grönröda styret att öka kommunens bidragsstöd med 12 procent för 2024. På ett likvärdigt sätt ökade stödet för samtliga studieförbund inom kulturområdet.

Hade det bara varit dålig luft som utmaningen bestod i för Gjuteriet, och enkla åtgärder som krävdes, hade frågan varit betydligt enklare. Nu saknas dessvärre en del fakta för de förtroendevalda som ska fatta beslut.

Vi menar därför att det viktigaste i detta skede är att i dialog med kulturföreningen Gjuteriet gå till botten med lokalfrågan, vad kostnaderna består i, samt fritt undersöka olika lösningar.

Utmaningarna som följer med en gammal fastighet har visat sig innebära merkostnader inte bara kopplat till ventilation, utan det finns även vattenskador med tillförande dräneringsbehov, avlopp i dåligt skick och andra underhållsbehov.

Dessa utmaningar bidrar tillsammans till att kostnadsbilden framstår som högst osäker – både för kommunen och kulturföreningen. Att på lång sikt garantera kulturverksamhet i Gjuteriet är alltså en större utmaning än att säga ja till ett akut föreningsstöd för färdigställande av ventilationen.

Därför menar vi att kommunen behöver ta fram en total kostnadsbild för åtgärder kopplade till Gjuteriet och deras fastighet, för att vi politiker så småningom ska kunna fatta kloka beslut.

Vi förstår att det behöver ske med viss skyndsamhet, men med största intresse för att såväl förtroendevalda som medborgare behöver förstå vidden av utmaningarna. Det är med andra ord centralt att vi agerar långsiktigt. Det gäller såväl för kultur- och föreningslivet vid Gjuteriet, samt i kommunen som helhet.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.