Motion – Höj anslagen till studieförbunden!

Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera syften och skapar nya chanser i livet för många; över en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. I Karlstad finns flera studieförbund vars syfte är att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och…

Läs mer

Motion – Validering är viktigt för jobben

Arbetslösheten har ökat i pandemins spår och förstärker bilden av det delade Karlstad. Värst drabbade är ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Regeringen med samarbetspartier har vidtagit historiska åtgärder för att rädda arbetstillfällen men det måste till ytterligare insatser och stärkt samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer för att få fler människor i arbete efter krisen….

Läs mer

Motion – Sätt trafiksäkerheten i centrum

Socialdemokraterna sätter nu trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. För miljön och de oskyddade trafikanternas trygghet. Omvärlden förändras snabbt och Karlstads kommun måste hänga med i svängarna, ta sin del av ansvaret och samtidigt vara en föregångare. FN:s senaste klimatrapport visar att vi alla måste ändra våra beteenden här och nu. Karlstads befolkning växer och vi måste hantera…

Läs mer
facebook Twitter Email