Motion – Öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet

För Socialdemokraterna är kultur och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som för samhällets utveckling. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, demokratiskt samhälle. Socialdemokraterna driver frågan om att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Men vi vill också se en ökad kulturaktivitet på…

Läs mer

Motion – Dags för en återbruksgalleria i Karlstad

Klimattoppmötet i Glasgow har nyligen avslutats. Klimatet är vår tids ödesfråga och Karlstad måste bidra med sin del för en hållbar omställning. Den privata konsumtionen behöver förändras. Hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre – utan att åstadkomma mer med de resurser vi redan har. I Eskilstuna finns sedan år 2015 en…

Läs mer

Motion – Genomför en ny resvaneundersökning

Klimattoppmötet i Glasgow har nyligen avslutats. Klimatet är vår tids ödesfråga och Karlstad och Karlstadsregionen måste bidra med sin del för en hållbar omställning. Region Värmland har antagit ett nytt trafikförsörjningsprogram och arbetet med Karlstads nya resecentrum går nu in i en mer operativ fas. Vi behöver få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik…

Läs mer
facebook Twitter Email