Kommunfullmäktige i korthet

Torsdag 19/3 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i Bibliotekshuset. Ett något annorlunda fullmäktige, då inga åhörare tilläts komma in i salen på grund av restriktioner kring Coronaviruset. Men även om det var tomt på åhörarplats, så var det sannerligen full fart i talarstolen och många S-företrädare gjorde föredömliga insatser i debatterna. Anders Tallgren debatterade idrottspolitiskt styrdokument…

Läs mer

Osynliga Stadshushanden

Igår debatterades återigen Stadshusaffären 2015 i kommunfullmäktige. Jag hade ställt en fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) om hans roll i processen som ledde fram till att den aktuella köparen utsågs till exklusiv köpare. Detta med anledning av de nya uppgifter som framkom i Uppdrag Granskning i januari. Lander hävdar att han…

Läs mer

Ska inte idrotten vara till för alla?

Kommunen har under flera år haft en plan som heter Idrott för alla men verkligheten ser annorlunda ut. Färska siffror från Värmlands idrottsförbund visar på stora skillnader när det gäller barn och ungdomars anslutningsgrad i idrottsföreningar. På vissa områden som Stockfallet och Råtorp är det 80–90 procent som är med i en idrottsförening medan det…

Läs mer
facebook Twitter Email