Mer julpengar till barnfamiljer med försörjningsstöd

Efter ett politiskt initiativ från det grönröda styret, har kommunstyrelsen beslutat att ge ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 500 kr/barn under december månad 2022 till barnfamiljer med försörjningsstöd.

– I Karlstad lever i genomsnitt nästan 500 barn i familjer som uppbär försörjningsstöd och i ekonomiskt svåra tider så drabbas alla på ett eller annat sätt, men det blir…

Läs mer

För demokrati krävs resurser

Att såväl det politiska styret som oppositionen får tillräckliga resurser är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande demokrati.

Svar till Robin Lennartsson (NWT 4/11). Sverigedemokraternas Robin Lennartsson använder ord som ”maktfullkomlighet”, ”bisarr”, ”skitsnack” och ”korruption” när han beskriver ett demokratiskt fattat beslut i Karlstads kommunfullmäktige, nämligen beslutet om…

Läs mer

Kandidater till kommunala uppdrag utsedda

Igår kväll hade Socialdemokraterna i Karlstad representantskapsmöte där vi bland annat valde våra kandidater till ordförande och andre vice ordförande i kommunens nämnder. Stort grattis säger vi till alla er…

Läs mer
facebook Twitter Email