CSU hjälper elever genom grundskolan

Alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. Men alla elever klarar inte av att tillgodose sig undervisningen i den form den vanligtvis bedrivs. I Karlstads kommun finns därför Klaraborgs specialpedagogiska område, med så kallade Centrala Särskilda Undervisningsgrupper – CSU. En av dessa grupper är Bergshöjden, som finns på Rudsskolan, där elever i årskurs 7-9…

Läs mer

Ja till Muminetablering!

Socialdemokraterna i Karlstad har på sitt representantsskap på torsdagskvällen beslutat att välkomna en etablering av Muminvärlden. En motion lämnades tidigare in under hösten och det var den som behandlades på mötet. Motionärerna ville säga nej till en etablering. Styrelsen för Socialdemokraterna har föreslagit avslag på motionen, vilket också blev beslutet ikväll. Debatten kring motionen lockade…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang hörslingor i sammanträdesrum

På KF 160908 § 25 bifölls en motion från (S) ang. hörslingor i sammanträdesrum. Beslutet var formulerat så här: ”Teknik och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunens nämnder och bolag kartlägga vilka möjligheter som finns inom respektive förvaltning och bolag. Utgångspunkten ska vara att varje förvaltning och bolag ska kunna erbjuda tillgång…

Läs mer
facebook Twitter Email