Ordningsvakter och kameror löser inte trygghetsproblematiken

Från och med måndag 21 juni kommer ordningsvakter att finnas på plats på Våxnäs och Kronoparken. Ordningsvakter som i kombination med övervakningskameror, sägs ska öka tryggheten i dessa områden. För oss socialdemokrater handlar trygghet om så mycket mer än så.   – Vi är inte emot ordningsvakter när de behövs, men ordningsvakter och kameror är…

Läs mer

Nu utvecklar vi nattis!

Hurra! Efter en motion från Socialdemokraterna i Karlstad, beslutade barn- och ungdomsnämnden igår, onsdag, att godkänna utredning om behovet av barnomsorg på obekväm tid, så kallat ”nattis”. Utredningen landade i flera förslag för att höja kvaliteten och göra verksamheten mer tillgänglig, vilka nämnden ställde sig bakom. Ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv är det viktigt att…

Läs mer

Låt oss behålla vuxenutbildningen i egen regi

Nu ligger förslaget om att införa ett valfrihetssystem inom vuxenutbildningen i Karlstad återigen på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bord. Men istället för att avveckla den kommunala vuxenutbildningen – låt oss utveckla den. Då är det rond 2 i kampen för att värna kommunal vuxenutbildning i Karlstads kommun! I mars tvingades den moderata ordföranden dra tillbaka det…

Läs mer
facebook Twitter Email