Kultur och fritid en självklar del av välfärden

För Socialdemokraterna är kultur- och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Tyvärr kommer inte detta alla till del på grund av en mängd olika strukturer i samhället. Det är stora skillnader i möjligheterna att vara delaktig och tillgodogöra sig rättigheter. Det är för stora skillnader bland barn och unga i Karlstad när det…

Läs mer

S lämnar protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022-06-20. Ärende 12. Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2022—2024 – Utveckla arbetet med medborgardialog samt ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra fler medborgardialoger i kommunen. Protokollsanteckning Socialdemokraterna anser att det är angeläget att Dialoghandboken implementeras. Vi vill poängtera vikten av att verkligen skilja på brukardialog och medborgardialog. Det är olyckligt att det…

Läs mer

Vallöfte från S: Vi satsar på skolan och elevhälsan

Idag har Socialdemokraterna i Karlstad, tillsammans med skolminister Lina Axelsson Kihlblom, presenterat sitt vallöfte om en storsatsning på skolan och elevhälsan i Karlstads kommun. Skolan är till för alla, men det verkar aldrig bli riktigt så i verkligheten. Det är ungefär samma antal elever som lämnar årskurs nio med ofullständiga betyg, år efter år. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email