Motion ang. förnyad socioekonomisk analys över Karlstad samt kartläggning av resurser för avgiftsfria aktiviteter, kultur och idrott

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. I början av året blev vi återigen påminda om bostadssegregationen och vad den exempelvis innebär för möjligheterna att delta i organiserad idrott. Förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika områden och följer de socioekonomiska strukturerna. Vi känner behov av ett bättre underlag för…

Läs mer

Lina Larhult interpellerar Niklas Wikström (L) ang teckenspråk i förskolan

Regeringen har antagit en ny läroplan för förskolan Lpfö 18. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Nytt i Lpfö 18 är bland annat: Barnkonventionen Förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga Förskollärares ansvar i undervisningen Barnskötares och övrig personals medverkan i undervisningen Digitalisering Hållbar utveckling Nationella minoriteter och…

Läs mer

Alla jobb är viktiga jobb!

Idag, torsdag, var det dags för Företagssalongen i Karlstad. Ett tillfälle för yrkesverksamma att vårda och skapa värdefulla kontakter och samarbeten. Oppositionsråd Anders Tallgren fanns på plats i Karlstads kommuns monter, för att prata med besökare och deltagare. Vi Socialdemokrater tycker att alla jobb är viktiga jobb. Ju fler som arbetar, desto mer resurser kan…

Läs mer
facebook Twitter Email