Äntligen! Ny vision för Karlstad!

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 antogs Karlstads kommuns nya vision – Ett bättre liv i Solstaden. Socialdemokraterna har i flera omgångar motionerat om att det är dags för en ny vision för kommunen. Redan 2015 lades en motion i kommunfullmäktige om att det var hög tid att starta ett utvecklingsarbete för att förnya visionen Livskvalitet Karlstad…

Läs mer

S: Ingen kamerabevakning innan riktlinjer och orsaksanalys är på plats

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att använda kamerabevakning vid tre av kommunens grundskolor: Norrstrandsskola, Kronoparksskolan och Frödingskolan. Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Det finns ett tjänstepersonsförslag till riktlinjer om kamerabevakning i kommunen, som kommunstyrelsen har att ta ställning till. Förslaget om ta fram sådana riktlinjer är i grunden bra, men att redan i detta…

Läs mer

Inkonsekvent agerande av blågröna styret

Vid dagens sammanträde i Karlstads Stadshus AB, beslutades att kommunens bolagskoncern ska teckna ett marknadsföringsavtal med Färjestad BK. Avtalet omfattar 280 000 kronor per år, utöver de 7,8 miljoner kronor som avtalades i vintras, för nyttjande av den representationsloge som kommunen tidigare använt sig av. En loge som i dagsläget knappt går att använda på…

Läs mer
facebook Twitter Email