Viktiga feriejobb

Det stundar en annorlunda sommar efter en extraordinär vår. Gymnasieeleverna har bedrivit distansundervisning under flera månaders tid och många ungdomar har föräldrar som drabbats av korttidspermitteringar och varsel. En generation ungdomar har med andra ord fått uppleva en vårtermin som inga andra ungdomar i modern tid. Då är det stundande sommarlovet och feriejobben extra viktiga….

Läs mer

Fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) angående avveckling av spontanidrottsytor

Det kommer nu rapport efter rapport om att barn och unga rör sig allt mindre (Värmlandsidrotten, PEP-rapporten mfl.) och att graden av fysisk aktivitet och föreningsanslutning skiljer sig kraftigt åt mellan olika bostadsområden och sociala grupper. Det har också kommit färsk forskning som visar på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Vi är…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) angående tillsynsansvaret för sprängämnesprekursorer

I SKL:s cirkulär 15:13 daterat 2015-04-20 så informeras kommunen om en ny lag om sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda…

Läs mer
facebook Twitter Email