Motion – Kunskapslyft för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet

Vi lever i en samtid där många frågor är oerhört komplexa. Ett sådant exempel är miljöfrågorna och hur vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför på bästa och mest effektiva sätt vad gäller klimat och miljö. Karlstads kommun har även fattat beslut om att bli fossilfria, efterleva Agenda 2030-direktivet, skapa en stad där…

Läs mer

Motion – Utse årets unga miljöhjälte

Enligt riktlinjerna för Karlstad kommuns klimatkompensation delas årligen ut ett pris till Årets miljöhjälte. Många kreativa personer och arbetsgrupper inom den kommunala organisationen gör insatser som visar tydliga resultat inom det strategiska målområdet ”En miljösmart kommun” och det är mycket positivt att kunna uppmärksamma deras insatser genom detta pris. Klimatet och miljön är något som…

Läs mer

Motion – Nobelgymnasiet 2.0

Vi ser att det är en stor kompetensbrist inom flera branscher i Värmland samtidigt som vi har stora grupper som går arbetslösa. Vi har inte råd med det i Karlstad och Värmland och för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle och för att klara den kris vi befinner oss i måste vi satsa…

Läs mer
facebook Twitter Email