Motion angående beslut om vårdentreprenader

Det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2019-10-16 beslutat att tre kommunala vårdboenden ska läggas ut på entreprenad via upphandling enligt LOU. Det handlar om totalt 106 platser på boendena Fryken på Rud, Gruvan i centrala Karlstad och Granberga i Väse. Eftersom det blågröna styret inte har majoritet i kommunfullmäktige och det…

Läs mer

Det går att motverka digitalt utanförskap, ändå säger styret och SD nej till digital fixarservice.

Idag behandlades Socialdemokraternas motion om Digital fixarservice på kommunstyrelsen i Karlstad. En motion som syftar till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som i många fall kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig. Många äldre skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt…

Läs mer

Nej till styrets privatiseringschock!

Socialdemokraterna vill se ett Karlstad som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet och som Karlstadsbo ska man känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Integritet, självständighet, respekt, delaktighet är viktiga värdeord som skapar kvalitet inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer. För Socialdemokraterna är det självklart att verksamheten i första hand…

Läs mer
facebook Twitter Email