S i korthet, kommunstyrelsen 2021-11-16

Politiskt initiativ – Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner till välfärden. Socialdemokraterna konstaterar att det ekonomiska resultatet för perioden januari–augusti för kommunen är + 270 miljoner kronor och för koncernen + 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på +298 miljoner kronor. – Vårt förslag går ut på att totalt 100 miljoner kronor avsätts för…

Läs mer

Vi ser fram emot att debattera kvaliteten inom välfärden

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. I mars 2020 lämnade vi in en motion till Karlstads kommunfullmäktige om att vi vill debattera kvaliteten inom välfärden genom att behandla nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande i kommunfullmäktige. Något som borde vara en självklarhet, men hittills inte varit det. De stora nämnderna…

Läs mer

Månsberget på återremiss – än lever hoppet!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen trodde nog många att detaljplanen för Bergvik 1:37, även kallat Månsberget, skulle antas och därmed skulle det bli fritt fram för ett nytt handelsområde. Socialdemokraterna yrkade dock på återremiss och yrkandet fick stöd av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Karlstadpartiet Livskvalitet. Därmed lever frågan, och Månsberget, vidare.  I yrkandet framhölls även vikten…

Läs mer
facebook Twitter Email