S budget i fokus vid fullmäktigedebatten

På tisdagens sammanträde i kommunfullmäktige, fick det blågröna minoritetsstyret (M-KD-L-C-MP) igenom sin budget först efter en cirka sju timmars lång och stundtals het debatt. Redan tidigt under dagen lade företrädare från styret sitt fokus på Socialdemokraternas budgetförslag och beskyllde oss för att ”siffertrixa”, i stället för att fokusera på det egna förslaget. Det i sig…

Läs mer

Vi socialdemokrater kan inte acceptera ett delat Karlstad

Idag fattar Karlstads kommunfullmäktige beslut om strategisk plan och budget för åren 2022—2024. Socialdemokraterna lägger ett eget förslag för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Förslaget bygger på en del av de utmaningar som vi ser i Karlstad och som oroar oss. Om man skrapar lite på ytan i ”staden med…

Läs mer

Återstarta Karlstad efter pandemin

Arbetslösheten ökar i hela landet och även i Karlstad. Genom aktiva åtgärder och en samverkan mellan statliga och kommunala insatser kan effekterna av coronakrisen mildras och ”återstarten” efter pandemin snabbas upp. Utbildning och vidareutbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och alla som kan jobba ska jobba. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera…

Läs mer
facebook Twitter Email