S i korthet, kommunstyrelsen 2021-08-24

Bifallna S-motioner Vid kommunstyrelsesammanträde behandlades ett flertal socialdemokratiska motioner. Två av dem bilfölls. SFI för föräldralediga Genom att erbjuda SFI för föräldralediga kan vi stärka nyanlända kvinnors väg in i samhället. Språket är en viktig nyckel både för att fortsätta utbilda sig och för att stärka sin möjlighet att få arbete och egen försörjning. –…

Läs mer

Debatt: Karlstad borde ha en återbruksgalleria

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för framtiden. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Isarna i Arktis och Antarktis fortsätter smälta. Människor tvingas lämna sina hem för att klimatförändringarna har gjort platsen de bor på obeboelig. Kampen mot klimatförändringarna kräver ett internationellt…

Läs mer

Debatt: En öppen och välkomnande folkkyrka

Kanske har du tänkt på att Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv? Kanske tycker du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter? Vi lever i en tid då individualismen sätter sin…

Läs mer
facebook Twitter Email