Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) angående kvalitet i Karlstads äldreomsorg

I Karlstads kommuns årsredovisning kan man ta del av nyckeltal inom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Här deltar Karlstads kommun tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt projekt för att kunna jämföra olika kommuners resultat utifrån ett medborgarperspektiv. På sidan 52 i årsredovisningen kan man ta del av nyckeltal inom området stöd och…

Läs mer

En sommarhälsning till skolpersonalen

En minst sagt annorlunda vårtermin går mot sitt slut och lärare och personal i förskola, skola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning går mot en välförtjänt semester. Stort tack för ert arbete!

Läs mer

Debatt: Nu ska utbildningsskulden hanteras

Vi är många som gläds över beslutet att öppna upp våra skolor. Lärare och elever har varit fantastiska. I Karlstad skedde omställning till distans över en dag. Vi ser att det funkat bra till stor del. För några elever har närvaron till och med ökat. Tack till skolledare, lärare, elevhälsa, it-pedagoger och andra för era…

Läs mer
facebook Twitter Email