Vi försöker föra en faktabaserad debatt – inte skylla ifrån oss

Karlstads borgerliga allians genom Alexander Torin (M), Niklas Wikström (L) och Erik Nilsson (KD) försöker sätta en bild av att det grönröda styret ”skyller ifrån sig” och värnar ”byråkrati”. Vi…

Läs mer

Sverigedemokraterna spär på otryggheten

I en debattartikel i NWT 28/7 påstår representanter för Sverigedemokraterna att Karlstads grönröda styre inte bryr sig om att det finns karlstadsbor som känner sig otrygga i vår stad. Låt…

Läs mer

Nämnder i korthet

Här samlar vi protokoll och beslut i korthet från nämnderna i Karlstads kommun. Klicka på respektive länk för att läsa protokollen eller sammanfattningarna. I skrivande stund saknas protokoll från Kultur-…

Läs mer
facebook Twitter Email