Kontantfri verksamhet på Sundstabadet

Protokollsanteckning Att införa kontantfri betalning i en av Karlstads kommuns största motions- och familjeanläggningar är inget alternativ. Vi måste se alla grupper i samhället, även de som inte har bankkort eller Swish. Det kan till exempel handla om barn och ungdomar, asylsökande, våra äldre och förmodligen en rad andra grupper, som inte har tillgång till…

Läs mer

Debatt: Dags för digitalt kommunfullmäktige, Knape!

Coronapandemin har nu pågått i drygt sex månader. Den påverkar oss alla och alla delar av livet. Alla över 70 år uppmanas att undvika sociala kontakter, företag tvingas permittera sina anställda och i värsta fall gå i konkurs. Vi uppmanas alla att hålla avstånd, hålla i och hålla ut och att arbeta hemifrån om det…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. kommunens arbete med barnrättsperspektiv utifrån att barnkonventionen är svensk lag

20 november 1989 beslutade FN:s generalförsamling att anta den internationella konventionen för barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen den 2 september 1990. Från och med 1 januari i år 2020 är artikel 1—42 i konventionen likställt med svensk lag. Varför har man beslutat göra barnkonventionen till…

Läs mer
facebook Twitter Email