Inget extra repskap i muminfrågan

Sedan det blågröna styret (M+KD+C+L+MP) i Karlstad beslutat sig för att inte överklaga Förvaltningsrättens dom om markupplåtelseavtalet på Skutberget, har Socialdemokraterna i Karlstad beslutat att inte kalla till ett extra representantskapsmöte, där avsikten var att ompröva det tidigare beslutet om en temapark på Skutberget. – I och med att styret bestämt sig för att inte…

Läs mer

Karlstad behöver en e-sportlokal

Många av dagens ungdomar är aktiva inom e-sporten och spelar regelbundet. För oss socialdemokrater är det självklart att det i Karlstad ska finnas möjligheter att utöva och att utveckla denna genre. På april månads kultur- och fritidsnämnd föreslog vi att e-sportlokal/spelens hus skulle utredas vidare. Tyvärr röstade det blågröna styret (M-MP-C-L-KD) ner förslaget men vi…

Läs mer

Interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens ordförande Alexander Torin (M) ang jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring av APL

Vi vet att rutiner, handlingsplaner och mål i strategisk plan aldrig är tillräckligt för att uppnå jämställda villkor och frihet från diskriminering. Skolorna har tydliga rutiner för att hantera kränkningar som sker inom skolans verksamhet oavsett om det är inom skolans lokaler eller under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Ändå ser vi att det brister. Skolan ska…

Läs mer
facebook Twitter Email