Debatt: Ingen drömmer om att bli kriminell

Vi har samtliga förmånen att få sitta i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad. Ett stimulerande så väl som utvecklande uppdrag. Samtidigt är det också utmanande. Vi har genom åren sett…

Läs mer

Kultur och fritid en självklar del av välfärden

För Socialdemokraterna är kultur- och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Tyvärr kommer inte detta alla till del på grund av en mängd olika strukturer i samhället. Det…

Läs mer

S lämnar protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022-06-20. Ärende 12. Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2022—2024 – Utveckla arbetet med medborgardialog samt ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra fler medborgardialoger i kommunen. Protokollsanteckning Socialdemokraterna…

Läs mer
facebook Twitter Email