Linda Larsson (S) om kyrkovalet 2017

Läs mer

Påverka Handlingsprogrammet för nästa mandatperiod i Karlstads kommun

Nu är det snart val och Det är dags att skriva ett nytt handlingsprogram (Valprogram). Valledningen i Arbetarekommunen har bestämt att i det här arbetet ska alla medlemmar få möjlighet att delta. Därför så bjuds ni alla in att delta på möten där vi ska mejsla fram vad vi vill ha med i vårt program….

Läs mer

Socialdemokraterna Karlstad välkomnar välfärdslöftet!

Socialdemokraterna i Karlstad välkomnar idag beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om 20 miljarder till skola, vård och omsorg under nästa mandatperiod. Det är en viktig jämlikhetssatsning.

Under de borgerliga regeringsåren sänktes skatterna med 140 miljarder och självklart fick det konsekvenser för välfärden. Skolan och välfärdssektorn behöver ökade resurser!    Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde tillfört 30 miljarder mer i resurser till välfärden. Det ska ställas mot de borgerliga partiernas förslag om skattesänkningar på ytterligare 70 miljarder!    – En undersökning…

Läs mer
facebook Twitter Email