Debatt: Tryggheten måste tillbaka till gatorna

Som invånare ska man kunna röra sig fritt utan att vara orolig för hot och våld. Denna trygghet upplevs inte längre av alla invånare. Någonting måste göras för att lösa problemet.

Självklart ska personer som begår brott åtalas. Vi vet också att tidiga sociala insatser är viktiga för att bryta rekryteringen av unga personer till organiserad brottslighet. Varje person som räddas ifrån en kriminell tillvaro är en vinst både för den enskilde och för samhället.

Det offentliga rummet måste tas tillbaka, från de som skapar oro och otrygghet. Vi ska inte isolera oss från varandra, utan snarare tvärtom, visa att rädslan inte tar över. Fler kontaktytor som sammanför olika individer behövs för att slå bort benen ifrån de som använder ilska och bitterhet som rekryteringsmetod. Fritidsgårdar är en sådan kontaktyta, men hur ser det ut i övriga samhället?

Vart är kontaktytan för flertalet föräldrar som är oroliga, eller ensamma individer som bara har en skärm som sällskap på kvällarna. Och om det finns kontaktytor, hur hittar någon som har det behovet dit. Vi tror att ju större samhörighet man känner, och ju mer gemenskap man har desto mindre skada vill man göra. Vi behöver kontaktytor som för samman personer, inte ytor som drar isär. På så sätt tror vi att det offentliga rummet tas tillbaka. Det är också viktigt med en jämlik skola som tar hänsyn till elevernas egna förutsättningar. Skolan ska ge kunskap och framtidstro oavsett elevernas hemförhållanden eller bostadsområde. Mer personal, mindre klasser och en blandad elevsammansättning är några saker vi tror kan bidra till en lösning.

Naturligtvis välkomnar vi fler synliga poliser och bevakningskameror på offentliga platser, men för att lösa grundproblemet så räcker inte det. Frågan som vi borde ställa oss är hur vi skapar en känsla av gemensamt ansvar för var och ens trygghet ute på gatorna. De senaste uppmärksammade händelserna i landet, och som också eskalerat i Karlstad, sätter åter strålkastarna på de åtgärder Socialdemokraterna Karlstad lanserade 2018: Kronoparkslyftet. Några punkter ur det är: Fler elever ska nå kunskapsmålen, fler Kronoparksbor ska bli universitetsstudenter, barnomsorg på obekväm arbetstid (”nattis”), skapa förutsättningar för ett centrumlyft, förstärkta insatser mot kriminalitet och hedersrelaterad problematik. Det är bland annat genom dessa åtgärder, och andra ur Kronoparkslyftet, vi tror att vi vänder trenden. Men åtgärderna måste sättas in snart, innan den organiserade brottsligheten har hunnit sätta sina klor i ytterligare en ung person.

Mikael Sjövall (S)

Ferman Brodrej (S)

Kronoparkens Socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.