Revidering av policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’

Policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’ har inte reviderats sedan 2002 och det är nu hög tid för en översyn och uppdatering. Det står till exempel inget om hur policyn ska följas upp eller vilka sanktioner som är aktuella om brott mot reglerna i policyn uppdagas. Vidare kan rutinerna exempelvis kring den…

Läs mer

Klimatneutralt Karlstad

Forskarna är överens om att klimatförändringarna är här och att de påverkar oss alla – både vi som lever nu och framtida generationer. Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor utmaningen är, men vi vet också hur vi kan lösa den. Tillsammans har vi därför ett ansvar att hålla jordens…

Läs mer

Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga. Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem som finns kvar under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbart i miljön. Kemikalieinspektionen har i en delredovisning till regeringen av…

Läs mer
facebook Twitter Email