Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang bostadsgaranti för studenter

Nu är det terminsstart för alla studenter vid Karlstads universitet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har utökat antalet platser vid landets universitet och högskolor och studenterna är rekordmånga.

En viktig förutsättning för att lyckas med sina studier och trivas på sin studieort är att bostadssituationen kan lösas på ett bra sätt.

I dagsläget råder det inte brist på studentbostäder. Det har byggts många under flera år och det planeras för ännu fler. Men det brister i samordningen mellan fastighetsägarna och därigenom i servicen gentemot studenterna.

Tidigare har Karlstad haft en bostadsgaranti för studenter, som varit mycket uppskattad. Det var en konkurrensfördel för Karlstad som studieort gentemot andra universitetsstäder. Nu skulle vi med fördel kunna införa garantin igen, men den politiska viljan verkar inte finnas hos det blågröna styret?

Det skulle behövas ett tydligare ansvar från kommunens sida.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

Varför kan inte Karlstad ha en bostadsgaranti för studenter när det råder överskott på studentbostäder?

Karlstad 2020-08-19

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.