Socialdemokraterna Karlstad välkomnar välfärdslöftet!

Socialdemokraterna i Karlstad välkomnar idag beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om 20 miljarder till skola, vård och omsorg under nästa mandatperiod. Det är en viktig jämlikhetssatsning.

Under de borgerliga regeringsåren sänktes skatterna med 140 miljarder och självklart fick det konsekvenser för välfärden. Skolan och välfärdssektorn behöver ökade resurser!    Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde tillfört 30 miljarder mer i resurser till välfärden. Det ska ställas mot de borgerliga partiernas förslag om skattesänkningar på ytterligare 70 miljarder!    – En undersökning…

Läs mer

100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Bilaga till budgeten 2017-06-02 Tillväxtcentrum 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra…

Läs mer

Motion angående parkeringsyta i Väse

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i Väse genom att tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkering. Enligt detaljplanen kan tomten användas till bostad eller parkering. Idag är trafiksituationen sådan att föräldrar parkerar på båda sidor om Skolgatan när de ska lämna eller hämta sina barn på skolan eller förskolan. Det har försvårat…

Läs mer
facebook Twitter Email