Debatt: Ett bredare perspektiv på trygghet

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. I denna artikel presenterar vi det trygghetspaket som fanns i Socialdemokraternas ”skuggbudget” i Karlstads kommun.

Den senaste tidens samhällsdebatt har präglats av att ställa begreppet trygghet i relation till brottslighet. Man har givetvis rätten att känna sig trygg både fysiskt och avseende sin egendom. Men begreppet trygghet handlar om så mycket mer för Socialdemokraterna. Det handlar om att känna sig trygg genom sin självkänsla och kompetens. Det handlar om att känna sig behövd i ett sammanhang. Att känna sig trygg i att man klarar vardagens olika utmaningar och trygg i att hjälpen finns när den behövs.

Tryggheten förutsätter det starka samhället och att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Vi ska bekämpa brotten, men vi måste också bekämpa brottens orsaker. Ett fungerande utbildningssystem där ingen lämnas efter, en meningsfull fritid där man kan delta även med begränsad ekonomi och en tro på sin egen framtid är avgörande faktorer för ett förebygga brott och skapa trygghet. På riktigt.

I vårt förslag till kommunal budget så valde vi att lägga fram ett omfattande trygghetspaket, som består av flera olika delar.

Vi saknar de strategiska trygghetsfrågorna under kommunstyrelsen och vill att en strategisk trygghets- och säkerhetsfunktion utreds. Kommunens samarbete med polisen hör hemma i kommunledningen. Vi avsätter också medel för en förstärkning av nuvarande arbete med vuxna för trygghet och ungdomar för trygghet, som räddningstjänsten och trygghetscenter arbetar med.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fick i vårt förslag en förstärkning för att permanenta den utökade fältverksamheten. Vi vill också förstärka arbetet mot familjevåld och sexhandel.

Vi vill att barn- och ungdomsnämnden startar ytterligare ett förskoleteam, så kallad Tummen-verksamhet på Våxnäs eller någonstans i de västra delarna av Karlstad. Vi avsätter medel för en tjänst som kan arbeta med Toleransprojekt och värdegrundsfrågor. Vi vill förstärka Mentorsprojektet Näktergalen, där universitetsstudenter motiverar elever i socioekonomiskt utsatta områden till vidare studier.

För Socialdemokraterna är kultur- och fritidsnämndens verksamhet en viktig del av välfärden. Vi vill förstärka stödet till föreningslivet och fortsätter att prioritera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter i hela kommunen och fritidsverksamheter i områden utan fritidsgård. Socialdemokraterna säger absolut nej till att flytta Ungdomens hus, UNO, från Karlstads centrum. Vi avsätter medel för att rädda UNO kvar i centrum. Det behövs fler mötesplatser, inte färre för ungdomar.

Vi föreslog, avslutningsvis, några satsningar på trygghet i utemiljö, bland annat i våra tätorter i ytterområdena. Totalt omfattar Socialdemokraternas trygghetspaket 15,8 miljoner kronor. Tyvärr röstades det ner i kommunfullmäktige av det blågröna styret (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna) samt Sverigedemokraterna.

Riktig trygghet förutsätter ökad jämlikhet. Ett samhälle där alla ges livschanser och känner framtidstro.

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S)
Förste vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S)
Förste vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Lina Larhult (S)
Förste vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.