Som man känner sig själv känner man andra

Christian Holm Barenfeld (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, svarar i sin replik inte på några frågor om äldreomsorgens kvalitet eller hur han vill att den ska utvecklas. Istället svingar han vilt åt alla håll – mot den S-ledda regeringen som räddat kommunens ekonomi 2020 och mot oss socialdemokratiska oppositionsråd.

Han skriver om jakt på makt och rädsla att bytas ut. Det är inte så konstigt med tanke på att Holm Barenfeld egentligen inte alls vill vara lokalpolitiker och absolut inte ansvara för vård- och omsorgsnämnden. Det är väl känt att han ville göra en period till i riksdagen men förlorade en hård intern strid mot sin ’partikamrat’, vård- och omsorgsnämndens förra ordförande, Marlene Lund Kopparklint. I samband med den förlusten tappade han inte bara riksdagsplatsen utan fick liksom vård- och omsorgsfrågorna på kuppen. Det bytet innebar inte bara en ny ordförande utan även en ny inställning. Vi delade inte alltid Lund Kopparklints uppfattning men det var tydligt att hon hade ett hjärta för verksamheten. För Holm Barenfeld finns inga äldre, utan bara kunder i ett marknadssystem.

Nu till sakfrågorna. Det stämmer inte att vi socialdemokrater lägger mindre pengar till vård- och omsorgsnämnden eller att vår budget skulle påverka verksamhetens omfattning eller kvalitet. Tvärtom har vi lagt förslag om utvecklade arbetsformer vilket skulle förbättra arbetsmiljön och därmed omsorgen. Det här vet ordförande Holm Barenfeld mycket väl. Vi använder en mindre del av nämndens stora egna kapital under 2021 och 2022 och skjuter sedan till ramhöjningen under 2023.

Vi vidhåller att det är oansvarigt att privatisera väl fungerande kommunala vårdboenden mitt i en pandemi. Att det är ett underbetyg till den politiska ledningen att en vårdskandal fått fortgå under flera år på Kronogården vilket innebär att Karlstads största stadsdel, med en hög andel äldre, nu står helt utan vårdboenden. Det är riktigt dåligt att vård- och omsorgsverksamheten, enligt den egna årsredovisningen 2019, inte får godkänt inom flera kvalitetsindikatorer. Det är oacceptabelt att de som har hemtjänst får träffa upp emot 20 olika vårdpersonal på en tvåveckorsperiod, en nivå långt över rikssnittet. Det är allvarligt att vårdpersonalen har höga sjuktal, att en del fortsatt tvingas gå delade turer och att hemtjänstpersonalen styrs av ålderdomliga minutscheman. För att förändra den här verkligheten har vi lagt mängder av förslag, varav de flesta avslagits av det blågröna styret.

Holm Barenfelds fokusförflyttning visar med all önskvärd tydlighet att inte har intresse, engagemang för eller kunskap om den viktiga välfärdsverksamhet han är satt att leda. Det är väl därför och av rent ideologiska skäl som verksamheten privatiseras i rasande takt. För vår del handlar äldreomsorgen om medborgarna som nyttjar den och om personalen som sköter den. Detta debatterar vi gärna vidare med Holm Barenfeld, i vård- och omsorgsnämnden, i kommunfullmäktige, på insändarsidorna och i lokalradion. Socialdemokraterna sätter välfärden främst, både på riksplanet och i Karlstad!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.