Aktuellt

Revidering av policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’

Policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’ har inte reviderats sedan 2002 och det är nu hög tid för en översyn och uppdatering. Det står till exempel inget…

Läs mer

Klimatneutralt Karlstad

Forskarna är överens om att klimatförändringarna är här och att de påverkar oss alla – både vi som lever nu och framtida generationer. Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit…

Läs mer

Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga. Det är viktigt att inte bygga upp…

Läs mer
facebook Twitter Email