Ska inte idrotten vara till för alla?

Kommunen har under flera år haft en plan som heter Idrott för alla men verkligheten ser annorlunda ut. Färska siffror från Värmlands idrottsförbund visar på stora skillnader när det gäller barn och ungdomars anslutningsgrad i idrottsföreningar.

På vissa områden som Stockfallet och Råtorp är det 80–90 procent som är med i en idrottsförening medan det i delar av Kronoparken, Gruvlyckan och Våxnäs är så få som 40–50 procent. Det finns goda skäl att tro att det ser likadant ut när det gäller oorganiserad idrott och spontanidrott. Det hade vi kanske haft bättre koll på om idrottsplanen som avsåg åren 2014–2018 hade följts upp eller om en ny plan hade tagits fram. Det finns ett politiskt beslut att det så skulle ske men det saknas både uppföljning och en ny plan när vi nu är inne i år 2020.

Det blågröna styret i Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit sitt politiska ansvar och samtidigt har de sagt nej till våra förslag. Vi har lagt mer pengar till nämnden i våra budgetförslag de senaste åren och bland annat föreslagit mer personal i allaktivitetshuset på Kronoparken, en ytterligare Fritidsbank i Karlstad, lämpligen placerad på Våxnäs, avgiftsfritt Sundstaläger och en utökning av drop-in-idrotten och Karlstad idrottsskola. Så sent som nu i januari sa styret i kommunstyrelsen nej till att genomföra en förstudie om idrottskapaciteten på Våxnäs.

Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och den här ojämlikheten kan leda till långsiktiga skillnader när det gäller hälsa och skolresultat. Det handlar om att prioritera välfärden i alla dess former. De här barnen och ungdomarna går också miste om viktiga sociala relationer. Många vuxna vittnar om den kamratskap man upplevt inom både den organiserade och spontana idrotten. Den ideella idrottsrörelsen gör ett fantastiskt arbete och kommunen måste stötta och komplettera de verksamheterna med fokus på dem som ännu inte kommit i rörelse. Socialdemokratiska ledord är hälsa, glädje och gemenskap!

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

Lina Larhult (S)
Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.