Aktuellt

Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga. Det är viktigt att inte bygga upp…

Läs mer

Sänk arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos personalen

Ärende 4. Budget 2016 – vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen har höga sjuktal bland sin personal. Det här är naturligtvis negativt ur alla aspekter, såväl för personal som för…

Läs mer

Socialdemokraterna vill avvakta försäljning av f.d. stadshuse

Under dagens sammanträde (2015-11-18) med Arbetsmarknads- och socialnämnden fanns ett ärende med som beskriver den mycket svåra situationen avseende boendeplatser för dem asylsökande som kommer till Karlstad. I f.d. stadshuset…

Läs mer
facebook Twitter Email