Aktuellt

Tree2Tower – en mässa för ökad byggnation i trä

Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt med fokus på att stärka företags konkurrenskraft inom den bioekonomiska marknaden. Till exempel genom mer byggnation i trä. 6-7 februari anordnar de Tree2Tower-mässan på Karlstad…

Läs mer

Motion ang. förnyad socioekonomisk analys över Karlstad samt kartläggning av resurser för avgiftsfria aktiviteter, kultur och idrott

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. I början av året blev vi återigen påminda om bostadssegregationen och vad den exempelvis innebär för möjligheterna…

Läs mer

Lina Larhult interpellerar Niklas Wikström (L) ang teckenspråk i förskolan

Regeringen har antagit en ny läroplan för förskolan Lpfö 18. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Nytt i Lpfö 18 är…

Läs mer
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.