Motion ang. att utreda möjligheten till miljövänlig energilagring

Klimat och miljö är kritiska områden som är av stort intresse för våra medborgare och Karlstads kommun bör vara drivande inom området.

En viktig pusselbit i klimatarbetet mot en hållbar framtid är att minska användandet av fossila bränslen. Det finns redan tekniker som är mogna att använda, att omvandla solenergi till elektricitet är kanske den mest intressanta. Ett problem är dock att energibehovet inte följer tillgången på solljus varför överskottsenergin måste kunna lagras på ett bra sätt tills den behövs. Idag är batterilagring vanligast, men batterier kan skapa miljöproblem när vi bygger nya och avvecklar gamla.

Det är en stor fråga som berör allt från gruvdrift till återvinning, eftersom effektiva batterier idag utnyttjar sällsynta och giftiga metaller som ex. kobolt (Kongo) och vanadin (Österlen). Därför måste vi hitta miljövänligare alternativ.

Karlstads kommun som ägare av Karlstads Energi AB och Karlstads El och stadsnät AB har ett stort ansvar hur vi skall minska kommunens miljöpåverkan. Vi föreslår därför att miljönämnden får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att lagra energi på ett miljövänligt sätt. Vi känner till tekniken att omvandla el till vätgas som kan lagras effektivt och sedan konverters tillbaka till el, när energibehovet finns, utan att utsläpp av koldioxid uppstår. Det finns flera olika tekniker för detta. Det är dags för den som är proaktiv att lära sig hur det fungerar genom att prova i verkligheten. Ett tydligt steg mot en fossiloberoende energiförsörjning med minimal miljöpåverkan och som i så fall skulle visa att Karlstad ligger i framkant.

Energimyndigheten och EU-programmet ERA-Net Smart Energy System kan vara möjliga medfinansiärer.

Förslag:

Miljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att lagra energi på ett miljövänligt sätt, för att bidra till ett framtida flexibelt och hållbart energisystem som kan vara fossilfritt före år 2040.

Karlstad 2020-02-17

Christer Alnebratt (S)
Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.