Bifall för S- motion om öppen fritidsverksamhet

Socialdemokraternas motion om att låta barn- och ungdomsnämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utreda möjligheterna för öppen fritidsverksamhet bifölls av kommunstyrelsen.

Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får en kommun erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Genom pedagogisk verksamhet ska den öppna fritidsverksamheten komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.

– Mycket bra! Många elever slutar på fritids i mellanstadieåldern, så då kan en öppen fritidsverksamhet vara ett bra och meningsfullt komplement för att erbjuda en meningsfull fritid, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Motionen i sin helhet kan du läsa här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.