Kommunens musiksalar öppnas för föreningslivet

Hurra! På torsdagen biföll kommunfullmäktige Socialdemokraternas motion om att musiksalarna i kommunens skolor ska öppnas upp för föreningslivet, på samma sätt som gymnastiksalarna varit i årtionden.

– Mycket glädjande! Det betyder att kulturen, som är en viktig del av välfärden, kommer fler till del och det är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att befintliga lokaler nyttjas fler timmar per dygn, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd, som skrivit motionen tillsammans med Anna Dahlén Gauffin, förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Tillsammans gör vi skillnad!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.