Motion – Öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet

För Socialdemokraterna är kultur och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som för samhällets utveckling. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, demokratiskt samhälle.

Socialdemokraterna driver frågan om att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Men vi vill också se en ökad kulturaktivitet på andra sätt bland barn och unga. Att spela musik, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturverksamhet. Alla barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid, med både idrott och kultur, där man kan delta även med begränsad ekonomi.

För att få fler att testa på kultur och idrott så är det viktigt att trösklarna är låga. Där är närhetsprincipen och låga eller helst inga avgifter viktiga faktorer. Det gäller också att omvärldsspana och kopiera goda idéer från andra håll i landet. Ibland behöver man inte ens gå så långt utan det räcker att titta på den egna kommunen.

Det har vi gjort och kommit fram till att ett bra sätt att få fler barn och unga att testa olika instrument, spela och sjunga vore att öppna upp skolornas musiksalar till föreningar eller andra ideellt organiserade grupper på samma sätt som gymnastiksalarna varit tillgängliga för idrottsrörelsen i årtionden. Det är dessutom ett förslag som bygger på principen om god ekonomisk hushållning. Att kommunens lokaler, som ytterst är kommunmedborgarnas, nyttjas fler timmar per år.

Förslag:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, utreda förutsättningarna för att om möjligt öppna upp musiksalarna i kommunens skolor för föreningar eller andra ideellt organiserade grupper på motsvarande sätt som gymnastiksalarna är tillgängliga för idrottsrörelsen.

Karlstad 2021-11-10

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.