Granberga återgår i kommunal drift

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun har fattat beslut om att vårdboendet Granberga i Väse ska återgå i kommunal drift. Detta sker i samband med att avtalet löper ut i slutet av året. Beslutet att lägga ut boendet på entreprenad togs i juni 2020 där Norlandia Care AB tilldelades kontraktet. Socialdemokraterna i Karlstad som då motsatte sig privatiseringen uppfyller nu genom beslutet ett av sina vallöften.

– Jag är glad att vi nu förverkligar ett av våra viktigaste vallöften. Vi socialdemokrater anser att våra verksamheter i första hand ska drivas i kommunal regi med hjälp av våra gemensamma skattemedel. Det är då vi har bäst förutsättningar att bygga en äldreomsorg med trygghet, tillit och kvalitet, säger Stefan Jonsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

I Karlstad finns det idag 12 vårdboenden där driften fördelar sig relativt lika mellan privata utförare och egen regi. 53 procent drivs av egen regi och 47 procent drivs av privata utförare.

– Oavsett driftsform så har kommunen det yttersta ansvaret för omsorgen av våra äldre. En av fördelarna med att ha verksamheten i egen regi är att vi lättare får kontroll över verksamheten, kan öka vår insyn och göra anpassningar som stärker äldreomsorgen i den geografiska delen av Karlstad, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att skapa en närmare koppling mellan kommunen och dess invånare är beslutet en del i den politiska viljan som finns att öka den kommunala närvaron.

– Väse är inne i en spännande utveckling med kommande byggnationer och en pågående utveckling av järnvägen. Det är något jag tror kommer öka stoltheten och tryggheten på orten. För att bidra till den utvecklingen vill vi öka den kommunala närvaron genom att vårdboendet Granberga nu återgår i kommunal drift, säger Anders Tallgren (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.