Folkbildning gör Karlstad rikare

Regeringen slaktar stödet till studieförbunden, då tar vi i det grönröda styret ansvar och kompenserar de elva studieförbund som bedriver verksamhet i Karlstads kommun, skriver Amanda Green (S), andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med Johan Windfäll (S), Catharina Skåhlberg (S), Robert Halvarsson (MP) och Matilda Iverlund (C).

Som representanter för det grönröda styret i kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun har vi en viktig uppgift. Vi vill främja såväl kultur, idrott som möjligheterna till en rik fritid med goda mötesplatser för våra medborgare.

En stor del av vårt uppdrag går ut på att stödja föreningslivet i Karlstads kommun. Över 200 föreningar uppbär någon form av stöd av kultur- och fritidsnämnden idag. Det handlar om idrottsföreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet, kulturföreningar inom en rad olika områden liksom föreningar vars syfte är att bidra till en rikare fritid.

De gör livet för Karlstadsborna bättre. I det grönröda styret kan vi konstatera att föreningslivet i Karlstad är den kontaktyta där människor inte bara kan odla sina intressen, utan som ger möjligheten att leva i en praktiskt orienterad demokrati. En demokrati som inte enbart stannar i huvudet, utan som känns i hjärtat.

Vi socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister är ödmjuka inför det arbete som bedrivs av Karlstads kommun att stödja de frivilliga krafter i föreningslivet. I gott samarbete skapas nämligen en bred möjlighet för många att engagera sig för sina intressen eller för samhällsviktiga frågor. I vårt fall är fokus kultur, idrott och mötesplatser.

Samtidigt kan vi konstatera att många föreningar har det tufft. Ofta finns utmaningar kring ekonomi, slit att få allt att fungera – att finna och behålla medlemmar, samt locka engagerade människor att ställa upp ideellt i olika frågor som är viktiga för föreningarna.

Några av de organisationer inom föreningslivet som har det allra mest utmanande idag är de studieförbund som kämpar med radikalt minskade stöd efter beslut från Tidö-partierna i regeringen. Det handlar om en tredjedel av det statliga stödet som kapas och tas bort. Ett beslut som påverkar allmänhetens möjligheter att delta i folkbildning liksom många av de föreningar som har en hemvist i ett studieförbund.

I det grönröda styret vill vi ta vårt ansvar, och beslutade därför i december om att kompensera de elva studieförbund som bedriver verksamhet i Karlstads kommun för att möta en del av de nedskärningar som de nu tvingas till. Det handlar om en uppräkning av stödnivåer från kommunen som under många år har legat still.

Budskapet från oss i det grönröda styret i Karlstads kommun är enkelt. Vi ser studieförbundens viktiga bidrag till såväl demokratin till en rikare fritid för våra medborgare. Utan starka studieförbund så blir samhället betydligt fattigare.

Samtidigt tar vi ett kliv för att verka för att relationen mellan studieförbund och kommun tydliggörs på områden som rör mänskliga rättigheter och demokrati, genom framtagande av demokratikriterier 2024.

Vi hoppas att fler ska ta del av folkbildningens möjligheter även i framtiden. Därför tar vi vårt ansvar och stödjer dem så att de kan göra det de gör bäst – bidra till demokrati, människor likväl som föreningars resa för att införskaffa sig kunskaper tillsammans med andra.

Föreningar och folkbildning gör Karlstad rikare. Det är en rikedom som främst inte mäts i pengar, utan utgör ett bidrag till den sociala hållbarheten för vilket en demokratisk och positiv samhällsutveckling är möjlig.

Det grönröda styret i kultur och fritidsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.