Nu tas nästa steg i Skutbergets fortsatta utveckling

Sedan april 2022 har det förts en dialog mellan kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen om Skutbergets utveckling. Dialogen har visat att det med stor sannolikhet finns goda möjligheter att med stöd av en extern aktör utveckla området med utgångspunkt från motionscentralen.

Därför har kommunstyrelsen idag beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett upphandlingsunderlag, i syfte att utveckla Skutbergets friluftsområde. Avsikten med upphandlingen är att skapa möjligheter för att utveckla såväl motionscentralen, som området däromkring, och andra ytor för friluftsliv och rekreation på området.

– Det här känns verkligen jättebra! Vi har nu en bred politisk enighet till att ta nästa steg i att utveckla Skutberget. Ambitionen är att vi ska komma igång med arbetet redan nu till sommaren, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningskontoret ska löpande återrapportera till kommunstyrelsen och förslag till beslut om upphandling ska läggas fram senast i mars 2024.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.