Kommunens avtal med FBK

Frågorna och reaktionerna kring Karlstads kommuns avtal med Färjestad BK har den senaste tiden varit många. Därför vill vi här ge en mer fördjupad bild av vad avtalet innebär för Karlstads kommun. Något som tyvärr oftast inte tas upp i media och därmed ger en skev bild av vad kommunen får ut av avtalet. Vi tror att många skulle se mer positivt på relationen mellan Färjestad BK och Karlstads kommun om man visste vilken nytta kommunen och medborgarna har av avtalet.

2000 slöt vi det första avtalet med FBK. Skälet var att ishallen var väldigt nedgången med stora renoveringsbehov, eller till och med rivas. För att slippa flera hundra miljoner kronor i investering så sålde kommunen hallen till FBK för 1.5 miljoner kronor, mot att de lovade att renovera den. De byggde då Löfbergs Arena och senare även Kobbs Ice Arena. En mångmiljoninvestering som Karlstads kommun annars hade behövt göra själva. 

Viktigt att notera med avtalet, är att det inte är ett stöd till FBK:s hockeylag. I mångt och mycket handlar avtalet om att stötta ungdomsverksamheten, föreningar, skolor och allmänhetens åkning. Det är alltså en satsning på barn och unga i Karlstads kommun.  

Avtalet slöts för att säkerställa allmänhetens åkning (minst 8–10 timmar per vecka), möjligheter för skolklasser att nyttja isen (minst 15 timmar per vecka), se till att andra föreningar än hockeyn (till exempel konståkning) får tillgång till isen och säkra undervisningstid för de som läser hockeyinriktning på grundskolan eller gymnasiet. Det är alltså det vi betalar för. Inga pengar går till elitlaget!  

Utöver det har kommunen möjlighet att marknadsföra kommunen i hallen och vid 8–10 tillfällen per år, utanför säsong att nyttja hallen för icke-kommersiella arrangemang. Det kan till exempel handla om större möten eller föreningsträffar. Arenan används även till julshower, barnföreställningar och Melodifestivalen, för att nämna några andra arrangemang. 

Dessutom så tas en årlig och gemensam verksamhetsplan mellan Karlstads kommun och FBK fram, där FBK-spelarna åtar sig att genomföra olika aktiviteter i kommunal verksamhet. Exempelvis att besöka skolklasser eller äldreboenden. Det utvärderas årligen.  

Men hur dyrt har det blivit genom åren kanske någon undrar? Avtalet indexuppräknas, men om man jämför kostnaden nu med vad vi betalade 2000, 3 miljoner kronor, så ligger det alltså fortsatt på samma nivå. Så man kan krasst konstatera att om vi själva behövt bygga hallen och stått för hyran av densamma, så hade det blivit väsentligt dyrare än 8.9 miljoner per år. Som en jämförelse kan nämnas att Tingvalla is kostar cirka 18 miljoner kronor årligen. 

Apropå Tingvalla, så har frågor väckts om vi då inte har tillräckligt med isyta där och kan lämna avtalet med FBK utan att det påverkar tillgången till is? Nej, att Tingvalla har försetts med väggar och tak, betyder inte att isytan har utökats. Den är densamma som tidigare. Om kommunen skulle välja att lämna avtalet med FBK, skulle vi alltså ha mindre isyta än vad vi hade innan Tingvalla blev en inomhusarena. 

Det går heller inte att bortse från att FBK genererar massor av skattemedel tillbaka till Karlstad när de fyller hallen med besökare som bor på hotell, åker buss och taxi, äter och shoppar här så många gånger per år. Vilket ju kan ske eftersom de byggde en av Sveriges mest moderna arenor, med restaurang, pubar med mera. Något som kommunen aldrig hade kunnat göra. 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.