Nu tar vi bort minutstyrningen i hela hemtjänsten!

Efter lyckad satsning av det projekt som pågår för att arbeta bort minutstyrningen breddinför vi det nu i hela hemtjänsten. Det gör vi för att de anställda ska få större inflytande och mer eget ansvar över sitt arbete. Samtidigt får den som har hemtjänst sina insatser utförda på ett bättre, tryggare och mer personligt sätt. En satsning på glada dagar istället för långa dagar!

Modellen bygger på att mindre grupper har skapats utifrån geografiska områden så att de som har beviljad hemtjänst ska möta så få nya ansikten som möjligt. Samtidigt har en fast omsorgskontakt införts.

Även personalens arbetsuppgifter har renodlats genom att en ny serviceenhet som utför städningen har skapats. I och med det kan vårdpersonalen helt fokusera på omvårdnad.

Den nya modellen för tillitsstyrning fortsätter att införas i hela Karlstads kommuns hemtjänst. Samtidigt har en forskargrupp från Handelshögskolan i Stockholm kopplats på för att studera den tillitsbaserade styrningen.

– Vi har lagt in 10 miljoner i budgeten för 2024 för att den här satsningen ska kunna införas i hela hemtjänsten, säger Stefan Jonsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ta del av fler citat från medarbetare, vårdtagare och anhörig på Nya hemtjänsten webbsida.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.