Ett år med grönrött styre

Det är drygt ett år sedan vi presenterade vårt grönröda styre (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) i Karlstads kommun. Så vad har vi gjort hittills?

Våra partier förenas i värderingar om humanism, tolerans och medmänsklighet, men också bland annat i ekonomiskt ansvarstagande, rättvis klimatomställning och en välfärd som innebär trygghet genom hela livet.

För oss är det viktigt att tillväxten är hållbar – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det betyder att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Samverkan är viktigt, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi har ambitionen att stärka Karlstads position i ett nationellt perspektiv och vi påminner ständigt om att kulturen är en självklar del av välfärden.

Kommunpolitik handlar om både större, strategiska samhällsfrågor och mindre, vardagsnära frågor.

Vad har hänt under det här första året? Här nedan listar vi några exempel, där en del är genomfört, annat är beslutat och på gång och en del finns bara i planering, än så länge:

– Vi genomför en uppmärksammad försöksverksamhet med en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, vilket konkret innebär att ”minutstyrningen” tas bort och medarbetarna ges större inflytande över planeringen. Tre hemtjänstgrupper omfattas och tanken är att sprida de goda erfarenheterna till hela kommunen. Det här innebär en förbättring av arbetsvillkoren och är en viktig jämställdhetsfråga.

– Vi har infört gratis mensskydd inom grundskolorna och gymnasiet. Det får aldrig vara så att någon tvingas avvika från undervisning på grund av mens.

– Vi har stöttat barnfamiljer med försörjningsstöd genom kompensation för höjningen av bostadsbidraget och en extra 500-lapp i december när ekonomin ofta är som tuffast.

– Kulturskolan är från och med i höst avgiftsfri – en viktig förändring som innebär att ekonomin aldrig begränsar möjligheten att delta. Vi vill också bredda kulturskolans verksamhet till fler kulturformer än idag.

– Vi har infört meröppna bibliotek och arbetar med läsfrämjande insatser. På kulturens tema kan också nämnas att det numera finns en fast scen i Almenparken – en uppskattad satsning för sommarfirande karlstadsbor.

– Snart öppnar fritidsbanken på Våxnäs – en viktig satsning i de västra delarna av stan.

– Vålberg kommer även fortsättningsvis att ha ett badhus. Just nu utreds placeringen.

– Vi gör en rejäl satsning på solceller på kommunala byggnader, såväl befintliga som nybyggen. En ”win-win-situation” för både ekonomin och klimatet.

– Vi har, tillsammans med transportbranschen, investerat i laddstolpar för tung trafik. Vi fick nyligen besked om att vi ligger på sjunde plats i landet i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking. Nu siktar vi på en placering topp fem! Den gröna omställningen sker här och nu och vi måste höja takten i klimatomställningen.

– Karlstad har sedan maktskiftet blivit medlem i Stockholm Business Alliance. Det skapar förutsättningar för att tydligare vara en aktör som kan ta emot internationella och nationella etableringar. Det ger också Karlstad en möjlighet att vara en del i en samverkan som ökar synligheten och därigenom möjligheten att vara en regional tillväxtmotor för Värmland.

Ett år går fort i vissa perspektiv och är lång tid i andra sammanhang. Det saknas givetvis inte utmaningar. Ekonomin är en sådan utmaning, där inflation, räntor och minskade statsbidrag slår hårt mot kommuner och regioner. Vi har en högerkonservativ regering som prioriterar skattesänkningar och RUT-avdrag före välfärden och klimatet.

För oss i kommunen gäller det att ha förmågan att både ”gasa och bromsa” samtidigt. Med det menas att understödja utvecklingskraften både i verksamheten, näringslivet, föreningslivet och övriga civilsamhället, samtidigt som man försöker begränsa kostnadsökningar och hitta smartare lösningar genom exempelvis digitalisering.

Vi tar oss an uppgiften, i dialog med Karlstadsborna och i samverkan med en mängd olika aktörer.

Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Tallgren (S), kommunalråd

Frida Nilsson (C), kommunalråd

Monika Bubholz (MP), kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.