Stärk folkhögskolan i stället för att försvaga den!

Nästan en halv miljard försvann från folkhögskolorna 2022 i regeringens budget och de aviserade 100 miljonerna i höstbudgeten i år räcker inte långt för att rädda folkhögskolornas verksamhet.

Som ordförande och ledamöter i folkhögskolestyrelsen är vi stolta över de fem folkhögskolor som vi har i Region Värmlands regi. Med en unik pedagogik som involverar deltagarna ger folkhögskolan den enskilde möjlighet att utvecklas att nå sin fulla potential.

Folkhögskolan är också en flexibel aktör för att fler ska kunna ta steg mot arbetsmarknaden och egen försörjning – en resurs för den enskilde individen såväl som för samhället och den regionala utvecklingen.

Folkhögskolan lyckas väl med sitt uppdrag – över 80 procent uppnår grundläggande behörighet och 91 procent upplever att de fått ökade möjligheter inför framtida studie- och yrkesval. Deltagare som studerar på folkhögskola är generellt sett nöjda och har ofta fantastiska berättelser att dela med sig från bildnings- och utbildningsresor. Folkhögskolan är ofta en andra eller en tredje chans, eller för några till och med en räddning som gett framtidstro och självkänsla.

Samhället är nu i en tid av omvälvning och osäkerhet. Ett växande utanförskap i samhället gör människor sårbara och utsatta. Det demokratiska samhället hotas av antidemokratiska krafter som riskerar att människors tillit krymper. Vi vill i stället stärka människor och stärka demokratin. Alla behövs i samhällsbygget och fler människor behöver rustas med bildning och utbildning för att vara med och bidra i samhällsbygget.

Folkhögskolan har en särskild styrka med sitt breda uppdrag som omfattar både bildning och utbildning. Bildning som är verktyget för att vara aktiva och delaktiga medborgare i ett demokratiskt samhälle tillsammans med andra människor. Utbildning för att klara kompetensförsörjningen.

Folkhögskolans bredd, både sett till uppdraget och utbildningsutbudet, är unik i utbildningssystemet: allmän kurs, särskilda kurser och yrkesutbildningar inom ett flertal områden. I Värmland kan du läsa film och animation, hälsa och träning, spelutveckling, musik och hantverk, friluftsliv, vård och omsorg och skådespeleri för att nämna några.

Regeringen måste nu ge förutsättningar att utveckla och stärka våra folkhögskolan. Behoven av att stärka grundfinansieringen är stora. Som regionalt ansvariga för folkhögskolan måste vi ges långsiktiga och förutsägbara ekonomiska förutsättningar. 450 miljoner försvann från folkhögskolorna 2022 i den högerkonservativa budgeten och de aviserade 100 miljonerna i höstbudgeten räcker inte långt. I dagens läge med den kostnadskris vi går igenom är frågan om finansiering helt avgörande för folkhögskolan.

Vi anser också att regeringen behöver slå vakt om folkhögskolans grundpelare som bygger på principen om fritt och frivilligt. Vi ser med oro på att den konservativa regeringen vill öka den statliga styrningen och pressa in folkhögskolan i en konventionell mall i utbildningssystemet. Folkhögskolans särart utifrån fritt och frivilligt samt med det breda demokratiska uppdraget som kombinerar bildning och utbildning är och förblir ett framgångsrecept.

För den styrande majoriteten i folkhögskolestyrelsen tillika kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland

Sofia Magnusson (S)

Marie Persson (C)

Lotta Lindberg (V)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.