Att stå upp för mänskliga rättigheter är inte uppvigling

Sverigedemokraterna ger en replik på vår debattartikel mot den planerade angiverilagen och inleder den med en fråga: Vems sida står Karlstads grönröda styre på? Låt oss förklara hur vi ser på den saken, och även påminna Karlstads sverigedemokrater vilka principer vi håller för centrala.

Till att börja med måste vi säga något om friheten att få kritisera skapandet av en utredning som syftar till att jobba fram ett förslag till angiverilagstiftning. Ledande sverigedemokrater likställer det med uppvigling mot lagstiftning, beslutad av folkvalda. Här går Karlstads sverigedemokrater händelserna i förväg.

Någon lagstiftning som syftar till angiveri är nämligen ännu inte beslutad av Sveriges riksdag. Tack och lov! Att kritisera Sveriges regering är inte uppvigling. Särskilt inte dess lagförslag. Det är att delta i fri debatt.

Vi står upp för den rättstradition som sitter i ryggraden hos en mängd personal inom en rad olika kontaktyrken. En rättstradition som utgår från mänskliga rättigheter, och särskilt då barns rättigheter. Barnkonventionen är ju dessutom numera svensk lag.

Sverigedemokraterna lyfter i sin replik inte på något sätt hur deras ambitioner krockar med nuvarande lagstiftning eller vad det får för konsekvenser för mänskliga rättigheter. Inte heller hur det påverkar personalens situation, som de mot bättre vetande vill ålägga att leverera den politiska vision Sverigedemokraterna driver. Alltså just de hårt arbetande människor som SD själva skriver “bygger vårt samhälle och bidrar till vår välfärd”.

Låt oss ta en titt på vad personalorganisationer och fackföreningar anser om angiverilagstiftning.

Det går stick i stäv med professionernas yrkesetik – förslaget hör inte hemma i svensk demokrati”, skriver 21 fackföreningar organiserade i SACO som organiserar närmre en miljon akademiker, i Svenska Dagbladet.

Det kan handla om personal inom vård och omsorg som behöver anmäla patienter, lärare i skola och förskola som ska anmäla barn och elever och socialsekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp”, beskriver fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden i Svenska Dagbladet.

Utan tillit kommer socialtjänsten inte kunna vara en del av brottsbekämpningen. Utan tillit undermineras det brottsförebyggande arbetet vilket kommer att göra att ungdomskriminaliteten ökar”, skriver Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR i Aftonbladet.

Fackförbundet DIK, som organiserar landets bibliotekarier visar att bara tre procent av biblioteksanställda tycker förslaget är bra. En förkrossande majoritet ser den som dålig. De kräver liksom många andra personalorganisationer att förslaget om anmälningsplikt dras tillbaka. Det gör vi i Karlstads grönröda styre också.

Det är på sitt sätt talande att det enbart är Sverigedemokraterna som replikerat vår artikel. Vi uppmanar Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Karlstad och Värmland att lyssna till era partikollegor i Skåne – som deklarerat sitt motstånd mot angiveri.

Vilken sida står Karlstads grönröda styre på? Svaret på Sverigedemokraternas fråga är att vi står på den sida som värnar medmänsklighet, yrkesetik och mänskliga rättigheter. Vi är inte ensamma i det ställningstagandet.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Frida Nilsson (C), kommunalråd

Monika Bubholz (MP), kommunalråd

Anders Tallgren (S), kommunalråd

Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Lina Larhult (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden

Anders Peterson (C), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Robert Halvarsson (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Stefan Jonsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.