Karlstads universitet först i Sverige med gratis mensskydd

Bristen på tillgängliga mensskydd i olika sammanhang är slående, inte minst på universiteten. Det är av största vikt att studenterna ges förutsättningar att fokusera på studierna. En grupp studenter ska inte drabbas av uppehåll och störningar i studierna på grund av menstruation. Det skapar ojämlika förutsättningar för studenterna att klara studierna. Stressen av att plötsligt få sin mens och inte ha tillgång till mensskydd kan leda till onödig ångest, något som går att undvika helt genom att tillgängliggöra mensskydden.

Under våren 2023 biföll Karlstad studentkår en motion från det socialdemokratiska studentförbundet på KAU, S-studenter i Karlstad, om att verka för att gratis mensskydd ska finnas tillgängliga på KAU. Denna vecka blev Karlstads universitet det första universitetet i Sverige med gratis mensskydd på universitetets egna toaletter i samtliga byggnader. Det finns flera universitet runt om i världen som tagit det här steget och vi hoppas självklart på att fler universitet i Sverige tar efter KAU.

S-studenter har under 2022/2023 drivit frågan i Karlstad studentkår och är glada och stolta över att mensskydden idag finns tillgängliga utan kostnad för studenterna på universitetets toaletter men även över det förtroendet S-studenter fick i föregående års kårval på universitetet vilket har gjort det möjligt att driva denna fråga. Alla studenter har rätt att känna sig välkomna och trygga på KAU och en del av denna trygghet är att ta bort oron kring tillgång till mensskydd. Personer som menstruerar ska inte behöva ta med mensskydd till universitetet. Mensskydd ska vara en lika självklar sanitetsprodukt som toalettpapper, tvål eller pappershanddukar.

Mens är en naturlig del av vardagen för hälften av alla människor. Hur mycket det kostar att ha mens skiljer sig och beror på flera faktorer. Men kostnaderna kan bli mycket höga. Den sociala kostnaden och orättvisan i att inte kunna sköta grundläggande hygien på universiteten är dessutom långt större.

Samhället behöver bli bättre på att anpassa sig till kvinnors villkor. Ingen student ska uppleva mensfattigdom och behöva använda toalettpapper som en nödlösning i brist på lättillgängliga mensskydd. Studenters ekonomi är i många fall ansträngd och med den ekonomiska situationen i Sverige just nu samt den sedan tidigare höga momsen på mensskydd blir det en inkomstfråga.

Undersökningar kring studenternas inställning till att ha tillgängliga mensskydd har gjorts runt om på landets universitet, den gemensamma nämnaren är att studenterna uppger att mensskydd bör erbjudas gratis samt att det skulle ha en positiv inverkan på deras förmåga att koncentrera sig på studierna.

Socialdemokraterna och S-studenter i Karlstad har tagit ett flertal viktiga ställningstaganden för ökad jämställdhet och det grönröda styret i Karlstads kommun satsar i sin budget på avgiftsfria mensskydd på kommunens grundskolor.

Många gymnasieskolor i Karlstad har mensskydd tillgängliga på toaletterna, detta innebär att det framöver kommer finnas elever som genom hela sin utbildning i Karlstad, från grundskola till högre utbildning alltid har haft tillgång till mensskydd på skolan och lärosätets toaletter.

Linda Larsson (S)
Kommunalråd

Moa Andersen
Klubbordförande S-studenter Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.