Omöjligt att göra satsningar överallt samtidigt

Svar till ”Skattkärrs kommun”, NWT 21 augusti

Karlstads nya grönröda styre (S-C-MP) tillträdde hösten 2022 och en av våra tydligaste prioriteringar för mandatperioden är en kraftfull satsning på hela kommunen med särskilt fokus på kommunens större stadsdelar och mindre tätorter. Ett av våra första besked var att Vålbergs badhus ska finnas kvar och i somras meddelade vi att Vallargärdet ska få ny förskola och skola. I Väse planeras det också för en ny förskola och nästa större vårdboende ska placeras på Kronoparken.

Vi vet att det också finns behov och önskemål på andra håll men det är inte vare sig ekonomiskt eller praktiskt möjligt att göra satsningar överallt samtidigt. Även upprustningen av Skattkärrsskolan, som beslutades i politisk enighet för några år sedan, är en kraftfull satsning även om den inte inbegriper en fullstor hall som vi vet är efterfrågad. När det gäller fullstora idrottshallar och skolor så är det inte så att de endast byggs vid högstadieskolor men däremot så är policyn den att vid byggnation eller renovering av högstadieskolor så är utgångspunkten fullstora hallar. Sen kan fullstora hallar byggas även på andra platser. När det gäller utrymmesfrågan så är det inte så att det inte finns plats för en fullstor hall någonstans i Skattkärr men däremot fanns det inte utrymme på den platsen där skolans idrottshall är placerad.

För de mindre tätorterna jobbar kommunen med något som kallas byggvisioner och sådana är framtagna för Väse, Norsbygden och Ulvsby/Vallargärdet. Just nu pågår arbetet med Molkoms byggvision och under hösten startar arbetet med byggvisionen för Skåre. Därefter är det Skattkärrs tur och inom ramen för det arbetet kommer det att ske dialog med medborgare och föreningar kring ortens fortsatta utveckling och de olika önskemål och behov som finns.

Anders Tallgren (S)
Ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.