Släng angiverilagen i papperskorgen!

Ett stort antal anställda i Karlstads kommun arbetar varje dag i kontaktyrken som kräver förtroende mellan medarbetare och de personer de möter. Det handlar om omsorgspersonal, lärare, socialarbetare – ja, helt enkelt en rad medarbetare som gör ett gott arbete som bidrar till livskvalitet för personer som bor, lever och verkar i Karlstads kommun.

Vi menar att regeringen aktivt undergräver möjligheten till tillitsfulla möten för många av våra anställda genom det förslag i Tidöavtalet som syftar till att göra kommuner och myndigheter skyldiga att informera Migrationsverket om de kommer i kontakt med personer som är papperslösa.

Vi ser att en sådan anmälningsplikt står i konflikt med FN:s barnkonvention, men är också svårförenlig med skollagen, bibliotekslagen och socialtjänstlagen som kommunens medarbetare jobbar efter. Vårdpersonal, skolpersonal, bibliotekspersonal och personal inom socialtjänsten kan komma att tvingas agera informanter för att verkställa regeringens strama migrationspolitik, utöver att utföra sitt yrkesuppdrag.

Det riskerar att undergräva förtroendet för kommunens verksamheter att utföra sitt arbete. Men framför allt skulle en anmälningsplikt drabba några av de svagaste i samhället och leda till att människor som är i behov av stöd i värsta fall undviker att uppsöka myndigheter på grund av rädsla för vilka konsekvenser det skulle medföra.

Det skuggsamhälle som den konservativa regeringen med sitt samarbetsparti Sverigedemokraterna hävdar att man vill bekämpa, skulle i praktiken riskera att förvärras.

Det är med anledning av detta som vi i Karlstads grönröda styre säger nej till anmälningsplikt. En plikt som riskerar medföra ett angiverisamhälle som inte är förenligt med en kultur och rättsordning som bygger på mänskliga rättigheter. Något som fram tills nyligen förenat de flesta partier inom såväl parlamentarisk vänster som höger.

Vi kan dessutom konstatera att det inte bara är våra partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i Karlstads grönröda styre som uttrycker kritik mot en angiverilag. Vi förenas med alla de företrädare i kommun- och regionsverige som meddelat sitt motstånd mot Tidö-avtalets skrivelse om anmälningsplikt. Däribland finns också företrädare, gruppledare och kommunalråd från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Frågan till dessa partier i Karlstad är hur de ser på ett angiverisamhälle initierat av Sverigedemokraterna?

Vi i det grönröda styret i Karlstad förenas i en gemensam värdegrund där vi står upp för humanism, tolerans och medmänsklighet. Vi stödjer vår fantastiska personal i att utföra sitt arbete på bästa sätt. Regeringens förslag om angiveri är både inhumant och kränkande och ett hot mot personalens arbetsmiljö. Ett förslag som hör hemma i papperskorgen.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.