Sverigedemokraterna spär på otryggheten

I en debattartikel i NWT 28/7 påstår representanter för Sverigedemokraterna att Karlstads grönröda styre inte bryr sig om att det finns karlstadsbor som känner sig otrygga i vår stad. Låt oss vara tydliga: ingenting är längre ifrån sanningen. 

Låt oss slå fast, ingen människa ska behöva känna sig otrygg i sin vardag. Därför är arbetet för trygghet prioriterad för oss i det grönröda styret. 

Varje skjutning är ett misslyckande från samhället, men som förtroendevalda har vi även ett gemensamt ansvar att inte sprida ogrundad rädsla eller misstänksamhet utan hålla oss till verkligheten. I våra offentliga miljöer är verkligheten lyckligtvis den som de flesta Karlstadsbor känner, att de fortsatt kan känna sig trygga i sin stad.  

Vi ser att enskilda våldsdåd, liksom det osynliga våldet och otryggheten som inte sällan drabbar kvinnor, barn och minoriteter oproportionerligt, kräver ett ständigt pågående arbete för att vi ska få till stånd en god utveckling.  

Det stämmer att vi är stolta över vårt samarbete med polisen och det medborgarlöfte som antagits av polisen och kommunen. Ett samarbete som grundar sig på kommuninvånarnas prioriteringar om vad som är viktigast för att de ska känna trygghet.  

Medborgarlöftet handlar om att prioritera våld i offentliga miljöer, otrygga miljöer och narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet. För vår del som kommun består arbetet bland annat av tidiga insatser för ungdomar, preventiva åtgärder mot våld i nära relationer, tillsyn av krogar och samverkan där parterna delar aktuella lägesbilder och insatser. 

Trygghet handlar också om så mycket mer än våld och narkotika. Vi vill fortsatt verka för trygga närmiljöer i bostadsområden och stadsdelar, en rik och levande fritidsverksamhet och att skola, idrott och föreningsliv jobbar med goda värderingar där trygga vuxna är en viktig del. 

Vi vet att trygghet påverkas av många omständigheter. Det är familjen som flytt från krig och förföljelse till ett land de inte vet om de får bo kvar i, personen med funktionsnedsättning som inte får chansen att delta fullt ut på arbetsmarknaden och kvinnan som inte är rädd för att gå ut utan för att komma hem. Tillsammans bildar denna otrygghet, i kombination med våldshandlingar i offentlig miljö, en helhet som vi tar på allvar.  

Det grönröda styret grundar vårt samarbete i medmänsklighet och tro på människans inneboende förmåga att vilja bidra till ett gott samhälle. Sverigedemokraternas politik grundar sig i något annat. I stället för att eskalera otryggheten genom missvisande påståenden om Karlstads otrygghet – krävs aktiv politik. Den kommer vi leverera.  

Den retorik som Sverigedemokraternas företrädare för genom sitt regeringssamarbete bidrar heller inte till att skapa trygghet. Sverigedemokraterna låter bland annat sina riksföreträdare koppla samman Priderörelsen med pedofili. Det är förstås helt befängt. Det visar tydligt att vikten av trygghet för Sverigedemokraterna handlar om ett smalt begrepp reserverat för särskilt utvalda grupper i samhället. 

Det är först när varenda karlstadsbo känner sig trygg i sitt område och som vi är nöjda. Fram tills dess kommer vi tillsammans med polis, kommun och ideella krafter att fortsätta att kämpa mot utanförskap, droger, våld och psykisk ohälsa och för att alla människor oavsett bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsvariation, ålder eller religion ska kunna känna sig trygga i vår stad. 

För det grönröda styret i Karlstads kommun 

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Frida Nilsson (C), kommunalråd  
Monika Bubholz (MP), kommunalråd  
Anders Tallgren (S), kommunalråd 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.