Karlstads elevborgarråd hjälper oss att kapa utsläppen

Svar till Rebellmammor, VF 230803

Tack för er artikel där ni manar på oss politiker att lyssna på Karlstads barn för att minska klimatutsläppen.

I våras presenterade elevborgarrådet för klimatet 67 förslag för att radikalt minska klimatutsläppen i Karlstad. Vi tog emot dem på kommunstyrelsen i juni och valde att i vårt grönröda budgetförslag som beslutades samma månad avsätta en miljon kronor för att kunna genomföra några av de förslag som Karlstads barn har tagit fram. Vi ser också att det går att genomföra flera av förslagen genom att förbättra vår befintliga verksamhet.

I det grönröda styret, men även tidigare styren, har det varit prioriterat att minska de klimatutsläpp som kommunen ger upphov till, men även minska utsläppen som uppstår hos medborgare och företag genom att till exempel planera hur vi bygger kommunen och ställer krav på leverantörer.

Sedan många år tillbaka har till exempel 25 miljoner kronor avsatts per år för att minska utsläppen på olika sätt, först genom energieffektiviseringar, sedan genom klimatsmarta transporter och de senaste åren genom innovativa lösningar inom all kommunens verksamhet som kraftfullt minskar utsläppen.

Vi gläds åt att klimatfrågan är något som engagerar många Karlstadsbor och företag för Karlstads ambitiösa klimatmål löser vi inte ensamma som kommun. Sedan några år tillbaka är kommunens mål att vara fossilfri med sin interna verksamhet år 2026 och att kommunen som geografiskt område ska vara klimatneutral 2030. Det är tuffa mål, men mål som vi måste arbeta för att nå.

Elevborgarrådets 67 förslag hjälper oss att hitta nya områden för att kunna kapa utsläppen av olika växthusgaser, men vi i det grönröda styret vill gärna träffa andra företag, föreningar och nätverk som har kloka förslag på hur vi kan komma vidare.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.