Välfärden börjar med en bra skola och bra utbildning

Det är dags för ett nytt läsår för våra barn och unga. Att få gå till skolan och att få möjlighet att utvecklas och att lära sig nya saker är ett av det demokratiska samhällets mest centrala uppdrag. Samhället är aldrig större än sina medborgare, och vårt samhälle behöver medborgare som kan och vill bidra utifrån sina kompetenser och förmågor

Därför är skolan och utbildningen en av våra viktigaste kommunala angelägenheter. Karlstads grönröda styre har som sina viktigaste mål att stärka välfärden i kommunen, och välfärden börjar med en bra skola och bra utbildning. Vi ska ha hög kvalitet i all vår utbildning, från förskola till vuxenutbildning.

Alla människor är inte stöpta i samma form, och det är något som vi ska vara glada över och se som en tillgång. Det betyder att våra skolor behöver vara bra på att låta våra barn och elever få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och sina egna förutsättningar. Det ställer stora krav på de som arbetar med utbildning, både pedagoger och annan skolpersonal. Vi behöver ge personalen i våra förskolor och skolor förutsättningar att arbeta med alla barn och elevers utveckling, och därför behöver vi ha personal med olika typer av kompetenser. Vi väljer därför att se till att både elevhälsopersonal och andra stödfunktioner ska finnas på våra skolor och förskolor.

Vi arbetar för att få en jämlik skola. Men jämlik betyder inte att allt ska vara lika. Att alla barn och unga ska kunna få en likvärdig utbildning kräver att vi vågar göra olika. Karlstads grönröda styre vågar göra prioriteringar för att ge alla barn och elever en framtidstro.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi har redan nu kompetensbrist på arbetsmarknaden, och alla prognoser visar att den bristen kommer att öka. Vi har klimat- och miljöutmaningar som behöver lösas, och vi behöver stärka vår säkerhet. Lösningen på alla dessa utmaningar ligger hos våra barn och unga.

Vår framtid är beroende av att de barn och elever som just nu befinner sig i skolan och förskolan ges förutsättningar att komma ut i yrkeslivet eller i vidare studier. För att den generation som är vår framtid ska kunna bidra med att lösa våra samhällsproblem behöver vi rusta dem med en kvalitativ utbildning.

Karlstads grönröda styre vill hälsa alla pedagoger och annan personal välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Ni har alla det viktiga uppdraget att leda, utveckla och fostra framtida generationer till demokratiska samhällsinvånare. Ni är de som kan och ska ge våra barn och elever möjlighet att nå sina drömmar och mål genom att låta dem utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Vi vill också, och kanske framför allt, hälsa alla barn och elever välkomna till förskolan och skolan. Ni är vår framtid, och det är viktigt för oss att det går bra för er – för allas vår skull!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.